Üç Aylar ? Mübarek 3 Ay’lar Hangi Aylardır.

Mübarek Ayların Anlamları, Mübarek aylarda neler yapılmalı,yapılacak ibadetler nelerdir?

Haram Aylar : Receb ayı kameri aylardan hac ayı olan Zilhicce ile bu aydan önceki Zilkade ve sonraki aylar olan  Muharrem aylarıdır.Üç aylar diye bilinen aylar: Receb,Şaban ve Ramazan aylarıdır.Aşağıda Tüm ayların detayı ve yapılacak ibadetler yazmaktadır.

Kırmızı başlıklı ay’lar haram ayları gösterir.

Yeşil başlıklı ay’lar üç ayları gösterir.

Kandil ve mübarek geceler mavi renkle gösterilmiştir.

1) Muharrem ayı:

Arabî ayların hicrî tarih ile sene basi Muharrem ayıdır. Ramazan ayından sonra aylar içerisinde en hayırlısıdır. “Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanın orucu elli yıllık günahına keffarettir” Hadis-i Serîf

Muharrem ayının ilk Cuma gecesi: Tâhâ Sûre’si bir defa okunacak. 9, 10 veya 10 ve 11.nci günler (10.ncu gün Asûre günü) oruç tutulacak. 10.ncu gece yatsidan sonra 2 rek’at namaz kilinacaktir. Her rek’atinda; 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî okunup namazdan sonra 313 defa “Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minezzâlimîn” 1 defa Tenzile Sûresi okunacaktir. Muharrem’in 10.ncu günü Kusluk vaktinde 8 rek’at namaz; her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî ile kilinacak, namazdan sonra 100 Ihlâs-i Serîf okunacaktir.

2) Sefer ayı:

Her Çarsamba gününde saat 10’da kılınan bir namazı vardır. Bu namaz 4 rekattir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 7 kere Kadr Sûresi, 5 Ihlâs-i Serîfe, 1 Felâk, 1 Nâs Sûresi okunur. Namazdan sonra 313 defa “Allahümme yâ dafial belâya idfeg ânnel belâya vel kazaya fallahü hayrun hâfiza ve hüve erhamürrâhimiyn” okunarak, her gün 100 defa “inna nahnü nezzelnez zikrâ ve inna lehü le hâfizûn” okunur.

3) Rebiûlevvel ayı:

12. Mevlid Kandili gecesiMevlîd-i Nebevi” gecesidir. Peygamber efendimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri bu gecenin gündüzünde de oruç tutmak müstehaptır. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar selâtü selâm çok okunmalıdır.

4) Rebiûlâhir ayı:

Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhafaza için sabah akşam 3’er kere su duâyi okumalidir: “Sübhanallahi mil el-Mizan ve müntehel ilmi ve meblegar-riza ve zînetel-ars”

5) Cemâziyelevvel ayı:

Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

6) Cemâziyelâhir ayı:

Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

7) Receb-i Serîf ayı: Üç ayların başlangıcı ve Haram aylar’dandır.

Allah’in ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah’a çok sığınılmalıdır. Bu ayin 1. günü oruç tutanlara; 3 senelik, 2. günü oruç tutanlara 2 senelik, 3. günü oruç tutanlara 1 senelik nâfile oruç sevâbi verilir. Hergün 100 defa Ihlâs-i Serîf okunacak, ilk gecesi 20 rekat namaz (1 günlük kaza namazı) kılınır.Haram aylar’dandır.

Regaib Kandili Gecesi: Receb ayinin ilk Cuma gecesidir. Bu gece oruçlu karsilanmalıdır. Akşamla yatsı arasında 12 rekat namaz; her rekatte 1 Fâtiha-i Serîfe, 5 Ihlâs-i Şerîf okunacak, namaz sonunda ise; 101 defa istiğfar, 101 defa Salavat-i Şerîfe, 101 defa ise “Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ serikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve hüve alâ külli sey’in kadîr” okunmalidir.

Mi’raç Kandili Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsı namazından sonra 12 rek’at namaz kılınır. 2 rekatte bir selâm verilir. Her rekatte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istiğfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.

8) Saban ayı :

Resûlullah Efendimizin (s.a.v) ayidir. Çok salavat-i serîfe söylenmelidir. Hergün 100 defa “Kevser Sûresi” okunmalidir.

10 gün 100 defa “Yâ Latîf (c.c)”

10 gün 100 defa “Yâ Rezzak (c.c)”

10 gün 100 defa “Yâ Azîz (c.c)” okunmalidir.

Berâ(e)t Kandili Gecesi: Saban ayinin 15.nci gecesidir. Gündüzü oruçlu, gecesi ibadet ve zikirle geçirilmelidir.

9) Ramazan-i Serîf ayı :

Ramazan ayı 11 ayın sultanidir. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri teravih ile ihyâ edilir. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem’den azad’dır. İstigfar, salâvat-i serîfe ve Kelime-i Tevhid sıkça ve çok söylenmelidir.Ramazan ayının 26.cı gününde Kadir Gecesi olarak ihya edilir.

Rivayetlere göre Ramazan ayının son 10 günün’de Kadir Gecesi aranmalı denmektedir.

10 gün 100 defa “Yâ erhâmerrâhimiyn” (c.c)

10 gün 100 defa “Yâ gaffarezzünûb” (c.c)

10 gün 100 defa “Yâ mürkâbîn” (c.c) zikri yapılır.

10) Şevval ayı:

Bu ay içinde 6 gün nâfile oruç tutulursa, senenin tamamının oruçlu olarak geçirilmiş gibi sevap alınacağı bildirilmiştir.

11) Zilkade ayı:

Haram aylardandır. Diğer vakitlerde helâl olan bazı işlerin haram olduğu aylardandır. Normal ibadete, nafilelere, zikirlere devam edilmelidir.

12) Zilhicce ayı:

İlk on gün Allah (c.c) indinde çok kıymetlidir. “Bu günlerde her birinin orucu bir senenin orucuna, gecelerden her birinin ihyâsi da kadir gecesi’nin ihyâsina eşittir” buyurulmuştur. Bu on günden sonra 4 gün müminlerin ikinci bayramı olan mübârek Kurban Bayramı vardır. Bu bayramda Allah rızası için Kurban kesilir. Kurbanın derisi de kendisi de ancak Allah içindir. İsraf edilmez, dîn düşmanlarina verilemez. Etinden müminlere dağıtılır, fakirler sevindirilir, derisi de bir İslâm hizmetine vakfedilir.

Arefe günü: Kurban bayramindan 1 gün evvelki gündür. Hadis-i Serîf’de “O gün oruçlu olan kimsenin, biri geçmis, biri de gelecek iki senelik günahlarının tamamen mağfur olacagını Cenab-ı Allah’tan ümid ederim” buyurul’du.

Vacib Tekbir’ler: Arefe’nin sabah namazının farzından, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi Namazi’na kadar; farzlardan sonra 1 kere söylenir. Söylenişi: “Allahüekber Allahüekber, Lâ ilâhe illallahu Allahüekber, Allahüekber ve lillahil hamd” seklindedir.

100 istigfar, 100 Salâvat-i Serîfe, 1000 Ihlâs-i Serîf, 100 defa “Lâ ilahe illallahü vahdehu lâ serikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli sey’in kadiyr” okunur.

Kul hakki namazi: 4 rek’attir. Bu namaz yalniz senede 5 gün kilinir: Regâib Kandili, Berât Kandili, Ramazan ayının son Cuma günü, Kurban arefesi günü, Muharrem’in 10.ncu günü.

1. rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Tekâsür

2. rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Kâfirûn

3. rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Âyet-el Kürsî

4. rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 25 Ihlâs-i Serîf

Namazdan sonra 70 Salavat-i Serîfe okunur. Duâ yapilir.

İmani Muhafaza Namazi: Akşamla yatsı arasında kılınır. 2 rekattır. Her rekatte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf, 1 Felâk, 1 Nâs sûreleri okunur.

Kabir namazi: Yatsi namazindan sonra oturarak kılınır. 2 rekattır. 1. rekatte 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Kâfirûn; 2.nci rek’atte 1 Fâtiha-i Serîf, 1 Ihlâs-i Serîf okunur.

Ana baba hakki namazı: 2 rekattir. Israk’ten sonra kılınır. 1. rekatte Fâtiha-i Serîf, ve Felâk; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf ve Nâs sûreleri okunur.

İstiane (yardim) namazı: 2 rek’attir. Gece namazindan sonra yahut israk’ten sonra kilinir. 1.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Kâfirûn ve Ihlâs-i Serîf birer kere; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Felâk ve Nâs sûreleri (yine birer kere) okunur.

Abdest sükür namazi: Abdesti veya guslü müteakip kilinan namaz. 2 rek’attir. Kerahat vakti degilse kilmak menduptur. 1.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Kâfirûn; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf ve Ihlâs-i Serîf sûreleri okunur.