Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bölümleri ?

Türkiye’nin bölgeleri ve bölümleri nelerdir. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler.. yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir. Sınırları içinde benzerlikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara ise bölüm denir. Kaynak: Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bölümleri nelerdir, ülkemizin coğrafi bölgeleri, bölümleri kaç tanedir, neden 7 bölge var?

Türkiye 7 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin her biri de kendi içerisinde farklı farklı bölümler ile adlandırılmıştır. Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi tarafından hem bölgelerin hemde bu bölgelerin bölümlerinin isimleri belirlenmiştir.

Bölge nedir, bölüm nedir?
Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir. Sınırları içinde benzerlikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara ise bölüm denir. Birinci Coğrafya Kongresinde Türkiye 7 coğrafi bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır. Kaynak: Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bölümleri nelerdir, ülkemizin coğrafi bölgeleri, bölümleri kaç tanedir, neden 7 bölge var ?

Türkiye’nin bölgeleri ve bölümleri nelerdir ?

Doğal, Beşeri ve Ekonomik etkenler göz önüne alınarak Türkiye coğrafi 7 bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır. Bunları şöyle sıralayalım;

Akdeniz Bölgesi: Adana Bölümü, Antalya Bölümü

Doğu Anadolu Bölgesi: Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü, Hakkâri Bölümü

Ege Bölgesi: Ege Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Orta Fırat Bölümü, Dicle Bölümü

İç Anadolu Bölgesi: Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü

Marmara Bölgesi: Yıldız Bölümü, Ergene Bölümü, Çatalca – Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü

Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümü