Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler ?

Bu ikisi arasında sayısı bazı hadis kaynaklarına göre 124 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu Peygamberlerden 25 tanesi Kur’an’da yer almaktadır. “Ey Muhammed! And olsun, Daha Fazlasını Oku

Peygamber Nedir ?

Peygamber nedir? (farsça) – allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. nebi, rasul. – yalnız peygamberlere mahsus bir isimdir. Daha Fazlasını Oku

Halife Nedir & Hilafet Nedir ?

Sözlükte “arkada olmak, birinin arkasından gelmek, yerine geçmek” anlamlarına gelen half kökünden türetilmiş olup “birinin yerine geçerek işini, görevini devam ettiren” şeklinde açıklanan Daha Fazlasını Oku

Fidye Nedir Hangi Durumlar’da Verilir?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Daha Fazlasını Oku