Dualar

Subhaneke Duası (Okunuşu Ve Anlamı)
Ettehiyyatü Duası (Okunuşu Ve Anlamı)
Salli Ve Barik Duaları (Okunuşu Ve Anlamı)
Rabbena Ve Rabbenafirli Duaları (Okunuşu Ve Anlamı)
Kunut 1.2 Duaları (Okunuşu Ve Anlamı)
Fatiha Duası (Okunuşu Ve Anlamı)
Fil Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Kureyş Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Maun Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Kevser Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Kafirun Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Nasr Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Tebbet Suresi Duası (Okunuşu Ve Anlamı)
İhlas Suresi Duası (Okunuşu Ve Anlamı)
Felak Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Nas Suresi (Okunuşu Ve Anlamı)
Ayetel Kursi (Okunuşu Ve Anlamı)
Amentü Duası (Okunuşu Ve Anlamı)

Amentü Duası

Amentü duasının türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Amentü duası Kur’an da var mı, namazlarda okunabilir mi?

Amentü Okunuşu

Daha Fazlasını Oku

Ayetel Kürsi ( Okunuşu Ve Anlamı )

AYETEL KÜRSİ

Bismillahi’r-rahmâani’r-rahim.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Daha Fazlasını Oku

Nas Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

Nas Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’ûzü bi-rabbin nâsi melik’in-nâsi ilâh’in-nasi min şerril ves’vas’il hannasi ellezi yüvesvisü fi sudûr’in-nâsi minel cinneti ven-nâs.

Nas Sûresinin Anlamı (Manası) Daha Fazlasını Oku

Felak Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

Felâk Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’ûzü bi-rabbil felâkı min şerri ma halâka ve min şerri ga-sikın izâ vakabe ve min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hâsi-din izâ hased.

 Felâk Sûresinin Anlamı (Manası) Daha Fazlasını Oku

İhlas Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

İhlas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

kul hüvallahü Ehad Allahü s –samed.Lem yelid ve lem yüled.Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Anlamı Daha Fazlasını Oku

Tebbet Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

Tebbet Sûresi ve Anlamı

Tebbet yedâ eb-i Lehebin ve tebbe mâ agnâ anhü mâlühü ve mâ keseb seyaslâ nâren zâte lehebin vemre’etüh hammale’t-el hatab fi cidihâ hablün min mesed.

Tebbet Sûresinin Anlamı (Manası) Daha Fazlasını Oku

Nasr Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

Nasr Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Izâ câ’e nasrullahi vel’fethu ve re’eyten-nâse yedhulûne fi diniîlahi efvâcen fe-sebbih bi hamdi Rabbike vesîağfirhü innehü kâne tevvâbâ.

Nasr Sûresinin Anlamı (Manası) Daha Fazlasını Oku

Kafirun Suresi ( Okunuşu Ve Anlamı )

Kâfirun Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul yâ eyyühel kâfirûne lâ â’büdü mâ tâ’büdûne ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd ve lâ ene âbidün mâ abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd leküm diniküm veliye diyn.

Kâfirun Sûresinin Anlamı (Manası) Daha Fazlasını Oku