Osmaniye Hakkında Genel Bilgiler?

Coğrafi Konumu:  Osmaniye, Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer almaktadır. Doğusunda Gaziantep, Güneyinde Hatay, batısında Adana Kuzeyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 3.767 kilometrekare olup bunun % 45’i ormanlık alan, % 37’si ekili dikili tarım alanı, % 16’sı tarıma elverişsiz alan, % 2’si diğer arazidir. Deniz seviyesinden 118 m. yükseklikte ve Akdeniz’e 21 km. mesafededir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Osmaniye’nin batı kesiminde, Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos dağları (Gavur dağları), kuzeybatı yönünde Toros dağları, doğusunda Dumanlı ve Düldül  dağları mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık araziler en çok merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır.

İklim

İklim: Osmaniye iklimi dağlık ve ovalık alanlarda farklılıklar göstermekle birlikte Akdeniz iklimi etkisindedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar yayla kültürünü geliştirmiş ve bölgede sayıları 40-50’leri bulan irili ufaklı yaylalar kurulmuştur. Bunlardan Zorkun Yaylası yazın 60-70 bin nüfusu ile en büyüklerindendir.

Bitki Örtüsü

Bitki rtüsü: Akdeniz  ikliminin hüküm sürdüğü ilimizde tipik  bitki örtüsü makiliktir. Maki alanlarından yüksek kısımlara çıkıldıkça iğne yapraklı çam ormanlıkları başlar. Daha yükseklerde ise Ardıç, Köknar, Sedir, Gürgen, Meşe vardır. Toros ve Amanos Dağları endemik bitki bakımından oldukça zengindir.

Yukarı Çukurova’da, Ceyhan Nehri’nin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova’yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir.

Çukurova’ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanları ile şirin bir ildir. Osmaniye; Karatepe, Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Antik kentleriyle önemli turizm merkezidir.

 İl Statüsüne Geçiş  Osmaniye 24.10.1996 tarihinde 4200 say›l› yasa ile il statüsü kazanmıştır.
 İlçeleri  Merkez – Bahçe – Düziçi – Hasanbeyli – Kadirli – Sumbas – Toprakkale
 Toplam Köy Sayısı  160
 Belediye Sayısı  14
 Yüzölçümü (izdüşüm)  3.321km2
 Arazinin Dağılımı  %42 orman, %39 tar›m alan›, %17 tar›ma elveriflsiz arazi ve %2 mera
 Toplam Nüfus 522.175(TUİK Verileri)
 Nüfus Yoğunluğu 152,6 kişi (Km2 ye düşen) /
Okuma Yazma Oranı %86 (2001 Milli Eğitim Müdürlüğü)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 1378 kWh
Gelişmişlik Sıralaması 47 (DTP 2003)
İl Merkezi Rakım 121 m
Ortalama Nispi Nem %63
Yıllık Ortalama Yağışı 792 Kg/m2
Yıllık Ortalama Sıcaklık 18,2 C
Devlet Yolu 70 Km
Otoyol 79 Km
TCDD Yolu 61 Km
Denize Uzaklık 20 Km
Havaalanına Uzaklık 90 Km (Adana)
Barajlar Aslantaş – Berke – Kalecik – Mehmetli

Akdeniz Bölgesi’nin ve Çukurova’nın  doğusunda yer alan Osmaniye ;

35  52’  –  36   42’   Doğu Meridyenleri (boylamları)
36 57’ – 37   45’   Kuzey Paralelleri (enlemleri) arasında yer alır.

Doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana ve kuzeyinde ise Kahramanmaraş illeri vardır. Yüzölçümü 3.279,9 km2 olup, deniz seviyesinden 121 m. yükseklikte ve Akdeniz’e 20 km. mesafededir.

TOPOĞRAFİK YAPISI:
Osmaniye yüzey şekillerinden bir çoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir.  Osmaniye İli’nin batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos dağları (Gavur dağları), kuzeybatı ve kuzeybatı yönünde Toros dağları, doğusunda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl dağları mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. En yüksek dağları; Düldül dağı (2.400) metre, Turna dağı ise ( 2.285) metredir.
BAŞLICA AKARSULAR:

1- Ceyhan Nehri : Nurhak Dağlarından doğar, 510 km.’lik bir akıştan sonra Akdeniz’e dökülür. Osmaniye ili içerisindeki uzunluğu 75 km.’dir. Üzerinde Aslantaş ve Berke Barajları inşa edilmiştir.

2- Kalecik Deresi : Kocakuz ve Ardıçlıkaya tepelerinden doğar, tamamı il sınırları içerisindedir. Uzunluğu 25 km.’dir. Üzerinde Kalecik Barajı inşa edilmiştir. Hamis Çayına katılır.

3- Horu (Hamis) Çayı : İki kol olarak Yerli Tepe ve İnicirlikaya mevkilerinden doğar, 55 km uzunluğuna sahiptir. Başlangıçtaki ismi Horu Çayı olmakla beraber, sonra Hanis Çayı adını alır. Cevdetiye mevkiinde Ceyhan Nehri’ne katılır.

4- Karaçay Deresi : Hamo ve Hanife mezarı tepelerinden doğar. 70 km.’lik bir akıştan sonra Ceyhan Nehri’ne katılır. İl sınırları içerisindeki uzunluğu 42 km.’dir.

5- Savrun Çayı : Mozgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğar, toplam uzunluğu 83 km.’dir. İl içerisindeki uzunluğu 65 km.’dir. Kadirli ilçesinden geçerek Ceyhan Nehri’ne katılır.

6- Kesiksuyu Deresi : Ümbelo ve Bozkoyak tepelerinden doğar, üzerinde Mehmetli Barajı inşa edilmiştir. Toplam uzunluğu 23 km.’dir. Ceyhan Nehri’ne dökülür.

7- Sabunsuyu Çayı : Çakıroğlu mevkiinden doğar, 43 km.’lik bir uzunluğa sahiptir. İl içerisindeki uzunluğu 23 km.’dir. Ceyhan Nehri’ne dökülür.

8- Yarpuz Çayı : Topbarnaz tepelerinden doğar, 30 km’lik bir akıştan sonra Hanis Çayı’na katılır. Tamamı il sınırları içerisindedir.

Osmaniye İlçeleri

Hasanbeyli : İl merkezine 36 km. mesafededir. İlçenin merkez nüfusu 2.337 kişidir.

Merkez İlçe : Merkez ilçe nüfusu: 204.000 kişidir.

Kadirli : İl merkezine 46 km mesafededir. İlçenin merkez nüfusu 82.110 kişidir.

Toprakkale : il merkezine 12 km. mesafededir. İlçenin merkez nüfusu 8.208 kişidir.

Bahçe : İl merkezine 31 km. mesafededir. İlçenin merkez nüfusu 13.207 kişidir.

Düziçi : İl merkezine 32 km.mesafededir. ilçenin merkez nüfusu 42.052 kişidir.

Sumbas : İl merkezine 57 km. mesafededir. İlçenin merkez nüfusu 2.083 kişidir.

Osmaniye Ulaşımı

Karayolu : Önemli yollar üzerinde bulunan Osmaniyede TEM Otoyolu, E5 ve D400 karayolu ile sağlanmaktadır.

Demiryolu : Uluslararası İstanbul-Bağdat Demiryolu, İlimiz Toprakkale ilçesi-il merkezi ve Bahçe ilçesi merkezlerinden geçmektedir.

Havayolu : İlimize hava ulaşımı komşu iller Adana,Hatay ve Gaziantep’den Sağlanmaktadır.

Osmaniye Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Ceyhan : [Nehir]

Berke : [Baraj Gölü]

Amanoslar : [Dağ]

Yarpuz : [Çay]

Karaçay : [Çay]

Sumbas Çayı : [Çay]

Aslantaş : [Baraj Gölü]

Sabun : [Çay]

Savrun : [Çay]

Amanoslar (Nur-Gavur) Dağı : [Dağ]

Osmaniye : [Ova]

Arıklıkaş : [Gölet]

Hamıs : [Çay]

Mehmetli (Kesiksuyu) : [Baraj Gölü]

Düziçi : [Ova]

kalecik : [Baraj Gölü]

DÜLDÜL DAĞI : [Dağ]

Kalecik : [Çay]

OSMANİYE’NİN KISA TARİHÇESİ

Anadolu; iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş; birçok devlet bu topraklara sahip olmak için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu nedenle Anadolu pek çok istilâ ve savaşlara  şahit olmuştur. Tarihin akışı içerisinde Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizans ve Türkler Anadolu’ya sahip olmuşlardır.

Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye ilimiz, binlerce yıl yerleşim görmüştür. Buraların tarihi, bilinen en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu’yu fethi ile 1080 yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir.12 yy. başlarından itibaren bölge Türk yurdudur.

Kaynak:https://osmaniye.ktb.gov.tr/TR-60790/cografya.html

https://osmaniye.ktb.gov.tr/TR-60787/genel-bilgiler.html