Mardin Hakkında Genel Bilgiler?

Mardin, komşu ilerden Diyarbakır’a 95 km. uzaklıkta,  Batman’a 149 km. uzaklıkta, Siirt’e 230 km. uzaklıkta, Şırnak’a 209 km. uzaklıkta ve Şanlıurfa’ya 188 km. uzaklıktadır. Mardin, güneyde Suriye Devleti ile komşudur. Mardin’in kuşuçumu Akdeniz’e uzaklığı 402 km’dir. Karadeniz’e uzaklığı 422 km’dir. İstabul Boğazına uzaklığı 1092 km’dir. Çanakkale Boğazına uzaklığı 1285 km’dir. Mardin, Mezopotamya Ovasının hemen kuzeyinde yer alır. mardin, Mezopotamya Ovasının kuzeyinde doğu-batı yönünde yükselen ve ortalama 900 metre yüksekliğinde olan sıra dağlar arasında yer alan bir dağın güney yamacında kurulmuştur. Bu sıradağlar Mardin Eşiği adıyla anılır.

İklim

İklim ve Havaİlimizde iklim, Akdeniz iklimine benzer özellikler taşır. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışları ise bol yağışlı ve ılımandır. Mardin’de kış mevsiminde oluşan yüksek basınç alanı kış aylarında soğuk geçmesine yol açar.  Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altında bulunması (Basra Alçak Basıncı), diğer yandan kuzeydeki yüksek dağların serin hava kütlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle ilin ovalık kesiminde yazlar çok sıcak geçer. İlimizin kuzey kesiminde zaman zaman kara iklimine benzer özellikler görülür. Mardin’in iklimini ova ve dağ kesimi olarak iki şekilde değerlendirmek mümkündür. İki kesimdeki farlılık yağış, sıcaklık ve rüzgar değerlerinde ortaya çıkar. Ova kesiminde yazlar çok sıcak geçer, kışlar ise ılıman ve yağmurludur. Bu kesimde az miktarda ve kalıcı olmayan kar yağışları görülür. Dağ kesiminde ise yazları ovaya nispeten daha serin, kışlar ise şiddetli rüzgar, bol yağmur ve kar yağışlı geçer.Mardin, ilçeleri ve komşu illerden; rüzgar hızının ve yağış miktarının yüksekliği, nem ve sıcaklık değerlerinin düşüklüğü ile dikkat çekici bir farklılık gösterir.Doğal DeğişkenlerRüzgarAylık Ortalama rüzgar hızı saniyede 3,5 m/s’dir. Rüzgarın en hızlı estiği aylar Ocak ve Mart olarak belirlenmiştir.Mardin de egemen rüzgar NNE ve ESE yönlüdür. Yaz mevsiminde bölgenin bozkır bitkileri kuruduğunda ve nadasa bırakılmış tarlalarda toprak yüzeyi kuru olduğundan, esen rüzgarlar bol miktarda toz taşırlar. İlimizde rüzgarın taşıdığı tozu engelleyecek orman örtüsü bulunmadığından il merkezinin ve diğer yerleşim birimlerinin havası saydam değildir. Mardin’de her ay fırtınalı günler vardır. Ocak ve Şubat aylarında fırtınalı günler sayısı artar. Ancak, İlimizde yıllık ortalama 7,5 gün fırtınalı geçer.Basınçİlimizde ortalama basınç değeri 901,3 mb.’dir. Kış aylarında basınç değerinde yükselme; İlkbahar ve Yaz aylarında da düşme görülür. En yüksek basınç 902,0 hPa ve en düşük basınç 890.6 hPa. olarak ölçülmüştür.Sis ve Nemİlimizde sisli gün ortalaması 13 gündür. Yaz aylarında da sis oluştuğu gözlenmemiştir.  Bunun nedeni yaz aylarında bölgemizin Basra alçak basınç merkezinin etkisine girmiş olmasıdır. İlimizde en çok sis Aralık ve Ocak aylarında görülür. Mardin’de sisli gün sayısı çok azdır. Aralık ve Ocak aylarında 3-5 gün sisli geçer.İlimizde ortalama nisbi nem çevresine oranla düşüktür. Yaz aylarında çok sıcak olduğu halde (40-45 0C) nem azlığı havayı bunaltıcı olmaktan çıkarır. Ortalama nisbi nem %49 dur.SıcaklıkGüneydoğu Toroslar soğuk ve serin hava kütlelerinin İlimize ulaşmasını engeller. Bu nedenle kış mevsimi Doğu Anadolu bölgesindeki gibi soğuk geçmez. Ancak İlimizin Güneydoğu Toroslarına yakın alanları, Mardin- Nusaybin ovasına yakın kısımlarına göre kış mevsimini daha soğuk geçirmektedir.İlimizde ölçülen en düşük sıcaklık ortalaması 4,8 ˚C’tır.Kış mevsiminden yaz mevsimine geçiş birden bire olup, İlkbahar mevsimi belirsizdir. Yüksek sıcaklık ortalaması 19,9 ˚C’tır. İlimiz, güneşli gün çokluğu nedeni ile Türkiye’de güneşlenme değeri en çok olan illerin başında yer almaktadır. Ortalama güneşlenme süresi 8,03 saattir.İlimizde karasal-kontinental bir iklim egemen olduğundan yılda 4-5 ay kurak geçer. Sıcaklığın yazın aşırı yükselmesi (42,5 ˚C) ve yazın yağış düşmemesi nedeni ile sulama ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenle birçok bitki ancak sulama ile yetiştirilebilir. İlimizde, Mayıs ayında başlayan kuraklık Ekim ve Kasım aylarına kadar sürer.Yağışlarİlimize yağmur, kış ve ilkbahar mevsimlerinde düşmektedir. Bu da Akdeniz’in ılık ve nemli hava kütlelerinin doğuya doğru ilerlemesi ile ilgilidir. Yaz ve sonbahar mevsimleri ilimizde yağışsız geçer. Çünkü bu mevsimlerde bölge tropikal – karasal kütlenin egemenliğine girmiş durumdadır. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar en yüksek derecelere (40-45 ˚C) ulaşmış durumdadır. Bölgeye ulaşan kütleler yoğunlaşma olanağını bulamazlar. Ancak, zaman zaman dikey hava hareketleriyle yerel ölçülü yağışlar düşebilir. Bunlar kısa süreli ve sağanak halindeki yağışlardır.Sağanak yağışlar ilkbahar mevsiminde, kararsız hava kütleleri bol elektrik yükü taşırken de görülür. Ayrıca, sıcak mevsimden soğuk mevsime geçiş günlerinde de (Ekim ve Kasım ayları) bu tür yağışlar olur.Güneydoğu Toroslara yakın alanların ovaya göre daha çok yağış aldığını belirtmek gerekir. Derik, Mazıdağı, Yeşilli, Savur ve Midyat İlçeleri yağış toplamı bakımından daha elverişli konumdadırlar.Mardin ve çevresinde kışın kar yağışı olağandır. Yılda ortalama 3 gün kar yağışlı olarak geçmektedir. Ancak özellikle ılık günlerde kar (sulusepken) olarak düşer. Yağmur olarak başlayan yağışın kara çevirdiği de görülür. Genellikle kar Ocak ayında başlayıp Mart ayında sona ermektedir.

Bitki Örtüsü

Flora

MARDİN’İN BİTKİ ÖRTÜSÜ: Basra Körfezinden başlayıp, Toros eteklerine kadar uzanan ve Toros Yayını çizerek Amanos Dağları ve Lübnan Yolu ile Filistin’e ulaşan “Yay”ın kuzeyinde yer alan ve Diyarbakır Havzası olarak adlandırılan havza; Karacadağ, Mardin Eşiği ve Toros Dağları arasında bir step adacığı görünümündedir. Bu step adacığının çevresini orman tahripleri sonucunda çıplak kalmış sahalar veya bodur meşe toplulukları meydana getirmiştir. Bundan dolayı bölgemiz bitki ve orman varlığı yönünden çok fakir bir haldedir. Step kenarında yer alan meşe ağaçları Bölgede Akdeniz İklimine yaklaşan Kontinental bir iklim tipi hüküm sürdüğü için kurakçıl orman niteliğindedir. Meşe türleri arasında en yaygın olanı Uercus İnfecoria (Mazı Meşesi) dir. Bununla beraber Uercus Brantii, Uercus Vesca gibi türler de vardır. Havzayı kuzey ve kuzeydoğudan kuşatan Bitlis ve Hakkari Toroslarında da başlıca ağaç türlerini meşeler (Uercus İberica, Uercus Castaneafolia, Uercus İnfectoria vb.) oluşturmaktadır. Kışların uzun sürdüğü yüksek kesimlerde meşelerin yerini soğuğa karşı dayanıklı olan “Ardıçlar” almaktadır. Kuytu ve sulak vadi tabanlarında ise Söğüt, Çınar, Ceviz, Kavak ve Melengiç gibi değişik ağaç türlerine rastlanır. Havza ve çevresindeki step bitkilerinin başlıcaları: Velbuscum, Astragalus, Delphinium, Eryağlum, Euphırbia, Gentiana, Silene, Trifolium, Bromus, Thymus, Achillea ve Convulvulus’ların çeşitli türleridir. İlimiz doğal orman alt sınırı Kızıltepe-Mardin-Nusaybin Ovaları kuzey sınırından 500-700 metre yüksekliğe, Siirt ve Diyarbakır il sınırına kadar uzanır.

Fauna

Mardin’de yaşayan hayvan türlerinden başlıcaları şunlardır. 1-Lepus europaeus :Yaban Tavşanı  2- Orytolagus cuniculus: Ada Tavşanı 3-Martes Martes: Sansar       4-Sus Scrofa: Yaban Domuzu       5-Canis aures: Çakal 6-Vulpes Vulpes: Tilki       7-Hyaena hyeaena: Sırtlan 8-Capra aegagrus: Yaban Keçisi       9-Canis Lupus: Kurt       10-Ursus arctos: Ayı       11-Meles Meles: Porsuk       12-Mustela nivalis: Gelincik 13-Siciurus Anomalus:  Anadol Sincabı

Ekonomik Yapı

İLİN SANAYİ YAPISI: Mardin ilinin geleneksel ekonomik yapısı tarım, hayvancılık, ticaret ve son yıllarda gelişme gösteren imalat sanayi ve küçük çaplı el sanatlarına dayalıdır. Mardin diğer illere ve özellikle orta doğu ülkelerine olan yakınlığı ve eski ipek yolu üzerinde bulunması özelliği ile de transit taşıma güzergâhında önemli bir yere sahiptir. İl bu özellikleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sanayi, ticaret ve lojistik yapısıyla önemli bir yer işgal etmektedir. Mardin ili sahip olduğu potansiyele rağmen ülke genelindeki sanayi büyüme oranlarına göre yeterince gelişememiş, rekabet edebilirlik ve gelişim noktasında yetersiz kalmıştır. Mardin ilinde 1927 yılı sanayi sayımında 881 sanayi işletmesinin varlığı, Mardin sanayicilerini de yeniden imalat sektöründe yatırım yapmaya sevk etmiş ve ilin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması ve yeni teşvik sistemleri ile yatırım olanakları daha cazip hale gelmiştir. İl nüfusunun yaklaşık % 42’si kırsal kesimde yaşamaktadır. İlin sosyo ekonomik gelişimi 81 il sıralamasında 74. sırada yer almaktadır. Mardin ilinin tarihi ipek yolu üzerinde bulunması ve geçmişten gelen transit ticaret kervanlarının geçtiği güzergâh olması ilde ticarete ilgiyi sürekli artırmıştır. Eskiden el sanatlarının iç ve dış piyasaya satılması üzerine kurulu olan ticari yapı son zamanlarda değişiklik arz etmiştir. Mardin ilinin İran, Irak ve Suriye’ye yakın olması, ticari insan gücü potansiyelinin fazlalığı, ulaşım kolaylıkları ve güven ortamı iç ve dış ticaret bağlantılarının artışına yol açmıştır. İlin avantajlı durumu sanayi yatırımlarının artmasına, katma değeri yüksek ürünlerin imal edilerek ihraç edilmesine ve ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmuştur. 2013 Yılı sonu itibariyle ilde 249 firma tarafından 1.021.147.714,00 Dolar ihracat, 145 firma tarafından 152.229.772,00 Dolar ithalat gerçekleştirilmiş olup, geçmiş yıllara göre ihracat ve ithalat rakamlarında ciddi oranlarda artış gözlenmiştir. İlin uluslararası transit taşımacılık yolu üzerinde bulunması ve ilin Nusaybin Sınır Kapısı ( Suriye ), Habur Sınır Kapısına ( Irak ) çok yakın olması sebebiyle nakliyecilik sektörü oldukça gelişmiştir. Mardin ilinin Unesco’nun dünya kültür mirasına aday olması ve turizm sektöründe yapılan yatırımlar ekonomik değer olarak ilin sosyo ekonomik ve ticari yapısına katkı sağlamaktadır. Mardin ilinde aktif olan gıda, nakliye, taşa ve toprağa dayalı sanayiye katma değeri yüksek metal, makine ve teçhizatı imalatı sanayisi gelişme göstererek klima, güneş kolektörleri, dikişli borular, tarım makineleri, jant, motor döküm parçaları, metal borular ve kablo ürünler ileri teknoloji ile üretilerek iç ve dış piyasaya sunulmaktadır. Teşvik Yasası ve ilin ucuz iş gücü potansiyeli tekstil sanayinin yatırımlarını artırmış ve ihracatta 3. büyük sanayi sektörü olarak yerini almıştır. Mazıdağı fosfat tesislerinde devam eden çalışmalar bu sanayi sektörünün de ilin ve ülkenin ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. MARDİN İLİNDE SANAYİ İŞLETMELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI: Mardin İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı:• % 32 Gıda ürünleri imalatı, • % 16 Hazır beton-kum-çakıl-mıcır sanayi, • % 15 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin • % 11 Tekstil, • % 6 Süsleme Taşçılığı,• %5 İnşaat Malzemesi İmalatı,• %4 Petro Kimya Sanayi,• %3 Oto Yan Sanayi,• %3 Demir, Çelik Ve Metal Sanayi,• %1 Madencilik,• %1 Mobilya İmalatı,• %1 Elektrik-Elektronik Yedek Mlz. İmalatı,• % 1 Elektrik Enerji Üretimi,• %1 Kâğıt Sanayi olduğu görülmektedir.

Mardin İlçeleri

Midyat : Midyat ilçesi Mardin’e 63 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in kuzeydoğusunda yer alır. Ulaşım dolmuş ve otobüslerle sağlanmaktadır. Yüzölçümü 1.060 km² alandır. Nüfusu 105.456 kişidir.

Dargeçit : Dargeçit ilçesi Mardin’e 113 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in kuzeydoğusunda yer alır. Mardin’den Dargeçit’e, Midyat üzerinden gidilir. Midyat’a 35 kilometre uzaklıktadır. Dargeçit’e bağlı iki belde ile 35 köy ve 27 mezra vardır. Yüzölçümü 542 km² dir. Nüfusu 28.891 kişidir.

Savur : Savur ilçesi Mardin’e 46 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in kuzeyinde yer alır. Ulaşım dolmuşlarla sağlanmaktadır. Yüzölçümü 1.037 km² alandır. Nüfusu 29.826 kişidir.

Ömerli : Ömerli ilçesi Mardin’e 24 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in doğusunda ve Midyat yolu üzerinde yer alır. Ulaşım dolmuşlarla sağlanmaktadır. Yüzölçümü 403 km² alandır. İlçeye bağlı 43 köy ve 2 mezra vardır. Nüfusu 15.045 kişidir.

Yeşilli : Yeşilli ilçesi Mardin’e 9 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in kuzeydoğusunda ve Midyat yolu üzerinde yer alır. Ulaşım dolmuşlarla sağlanmaktadır. Yüzölçümü 49 km² alandır. Nüfusu 16.877 kişidir.

Mazıdağı : Mazıdağı ilçesi Mardin’ e 48 kilometre uzaklıktadır. Mardin-Diyarbakır karayoluna 12 kilometrelik yol ile bağlıdır. Mardin’in kuzeybatısında yer alır. Ulaşım dolmuşlar ile sağlanmaktadır. İlçeye bağlı toplam 49 köy ve 17 mezra bulunmaktadır. Yüzölçümü 859 km² alandır. Nüfusu 33.083 kişidir.

Nusaybin : Nusaybin ilçesi Mardin merkeze 61 kilometre uzaklıktadır. Mardin’nin güneydoğusunda yer alır. Ulaşım dolmuşlar ile yapılmaktadır. Yüzölçümü 1.176 km² alandır. Nüfusu 115.380 kişidir.

Derik : Derik ilçesi Mardin’e 72 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in batısında yer alır. Ulaşım dolmuşlarla sağlanmaktadır. Kızıltepe veya Mazıdağı üzerinden ilçeye ulaşılabilmektedir. Köy sayısı 69, Mezra sayısı 93 olup, toplam yerleşim yeri sayısı 162’ dir. Yüzölçümü 1.331 km² dir. Nüfusu 61.226 kişidir.

Artuklu : Mardin’in 2014 yılında Büyükşehir olması dolayısıyla Merkez ilçenin ismi Artuklu konulmuştur. Yüzölçümü 975 km² dir. İlçenin nüfusu 148.066 kişidir.

Kızıltepe : Kızıltepe ilçesi Mardin merkeze 24 kilometre uzaklıktadır. Mardin’in güneybatısında yer alır. Belediye otobüsleri ve dolmuşlar ile ulaşım sağlanmaktadır. İlçeye bağlı 160 köy, 70 mezra ile merkezden ayrı olarak Şenyurt, Gökçe, Dikmen ve Yüceli adıyla 4 belediye bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.426 km² alandır. Nüfusu 225.888 kişidir.

Mardin Ulaşımı

Karayolu : Mardin, Ankara’ya 996 km. İzmir’e 1437 km ve İstanbu’a 1449 km.dir. D380 Karayolu ile diğer illere ulaşım sağlanmaktadır. Mardin şehirlerarası otobüs terminali yapım aşamasındadır.

Havayolu : Mardin Havalimanı, Mardin’e 15 km. uzaklıkta yer almaktadır. Hava limanından Mardin’e taksi ve Kızıltepe dolmuşları ile ulaşım olanağı bulunmaktadır. Mardin havalimanının uluslararası uçuşu bulunmamaktadır. Yurtiçi seferler: Ankara – Mardin : Her gün 13.50 geliş Mardin- Ankara : Her gün 16.05 Gidiş İstanbul- Mardin : Her gün 07.05 geliş Mardin-İstanbul : Her gün 10.05 Gidiş İzmir – Mardin : Pazartesi- Çarşamba-Cuma-Pazar günleri ) 09.55 Geliş 12.30 Gidiş DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Adres : Mardin Yolu Havalimanı/Kızıltepe Tel : 0 (482) 313 34 00 Faks : 0 (482) 313 34 04 E-mail : infomardin@dhmi.gov.tr

Demiryolu : İl topraklarına Şanlıurfa-Ceylanpınar’ dan giren Demiryolu, sınırı izleyerek Suriye ve Irak’a ulaşır. Ayrıca Şenyurt kasabasından geçen bu yola Mardin 30 km. hatla bağlıdır. Demiryolu ulaşımı sadece taşımacılıkta kullanılmaktadır. İstasyon Tel : (+90-482) 212 51 36

Mardin Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Yıldız – Arbete Göleti : [Gölet] , 2,773 hm3 su depolama hacmine sahiptir.

İplik Mağarası (Gızzelin Mağarası) : [Mağara] , Mardin Saraçoğlu Mahallesi altında yer alan mağaralardır. Geçmişte bu mağaralar iplik üretim yeri olarak kullanılmıştır.

Dumluca Barajı : [Baraj Gölü] , Net olarak 1.748 hektar alanın sulama ihtiyacını karşılayan bir barajdır.

Bırbıra Mağaraları (Taş ocağı) : [Mağara] , Taş ocağı olarak kullanılmış mağaralardır.

Çağçağ Barajı : [Baraj Gölü] , Net 6.695 hektar alanın sulama ihtiyacını karşılayan bir barajdır.

Linveyri Şifa Mağarası : [Mağara] , Midyat ilçesi Gelinkaya Beldesinde bulunur. Mağarada damlayan suların kaşıntıya iyi geldiğine inanılır.

Şerifbaba Göleti : [Gölet] , 1,971 hm3 su depolama hacmine sahiptir.

Taşgedik Mağarası (Kefilsannur Mağarası) : [Mağara] , Mardin’de yer alan pek çok mağaradan biridir.

Beyazsu : [Çay] , Yaklaşık 25 km. uzunluğundadır. Mardin ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.Yazın dinlenme alanı olarak da kullanılmaktadır. Üzerinde balıkçı restoranları hizmet vermektedir.

Derinsu Mağarası : [Mağara] , Derik ilçesine 27 km. uzakta bulunan aynı isimli köyde bulunmaktadır. Geçmişte köyün su ihtiyacını karşılamıştır.

Gurs Vadisi : [Vadi] , Yaklaşık 15 km. uzunluğa sahiptir.

Firiye Mağarası : [Mağara] , Mardin’de yer alan bir mağaradır.

Şakolin Mağarası : [Mağara] , Mardin’de yer alan bir mağaradır.

Mardin Eşiği (Mardin Sıradağları) : [Dağ] , Mezopotamya Ovasının kuzeyinde yer alan ilk yükseltilerdir. Ortalama 1000 m. rakıma sahip doğu-batı yönünde uzanan sıralı yükseltilerdir.

Mazıdağı : [Dağ] , Yaklaşık 1200 metre yüksekliktedir.

Mezopotamya Ovası : [Ova] , Dünya üzerinde bilinen en bereketli ovalardan biridir. “Verimli Hilal” diye tanımlanır.

Kaynak: İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 12.05.2014 tarih ve 100/539 sayılı yazısı.