Isparta Hakkında Genel Bilgiler?

Şarkikaraağaç ilçesine 5 km mesafede 59.600 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. 20.02.1993 tarihinde milli park olarak  ilan edilmiştir. Isparta merkezine 120 km, Konya iline 150 km’dir. Parkın güneyinde Beyşehir Gölü olup, gölden esen güney rüzgarları Bebik Vadisi ile Yertutan Mevkii’nden geçerek milli parka ulaşılmaktadır. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırmıştır.

Yenişarbademli ilçesinde bulunan Dedegöl Dağı, 2.998 m yüksekliği ile Orta Toroslar’ın en yüksek tepesi olup, yılın on bir ayı kar bulunur. Bu dağda bulunan Karagöl görülmeye değerdir. Dağ yürüyüşü, kamp, tırmanma için uygun yer ve imkânlar sunar.
Dağ evleri ve kamp sahaları bulunan milli parkta 1.840 m yükseklikteki Büyüksivri tepesine tırmanarak doğa yürüyüşü yapılabilir. Ayrıca temmuz ayının ikinci pazarında Kızıldağ Milli Parkı’nda düzenlenen “Helva Bayramı” görülmeye değerdir. Milli parkta kamp ve piknik imkânı bulunmaktadır. Mavi sedir ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar için uygundur. Çadır ve karavanla konaklama yapılabilir. Ayrıca Milli Park içinde halka açık bungalowlar, yeme-içme tesisleri bulunmaktadır. 1988 yılında doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. Milli parkın orman ağaçlarını başta sedir, ardıç, karaçam, köknar, meşe olmak üzere kavak,  söğüt ve az miktarda ıhlamur oluşturur.
Kızıldağ Milli Parkı alt florası çok zengin bir tür yapısına sahip olup, sadece tıbbi ve aromatik bitki sayısı 80’in üzerindedir. Mevcut bitki örtüsünün % 15’i endemik türlerdir.
Geçmiş yıllarda ayı, kurt, çakal, sırtlan, pars gibi memeli yırtıcıların yanında geyik, dağ keçisi gibi memeliler de yaşamıştır. Bugün ise tavşan, tilki, sansar, kurt, çakal, yaban domuzu ve kuş türlerinden kartal, akbaba, şahin, doğan, atmaca, baykuş türleri gibi yırtıcılar; keklik, ardıç kuşu, üveyik, kaya güvercini gibi kuşlar ile 62 yerli, 43 kış göçmeni, 49 yaz göçmeni, 27 transit göçmen olmak üzere 181 kuş türü tespit edilmiştir.
Kızıldağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı 16.08.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanmıştır. Plan Karar ve Hükümleri çerçevesinde çalışmalar başlatılmıştır.
JEOLOJİK YAPI:

Jeolojik yapısını kalkerler ve karstik yer şekilleri meydana getirir. Karstik bir polye olan Beyşehir Gölü’nün oluşumunda tektonik hareketlerin rolü bulunmaktadır.

FAUNA:
Memeliler: Yaban Keçisi, Sansar, Yaban Domuzu, Porsuk, Tavşan, Ağaç Sincabı, Ayı, Tilki, Kurt, Vaşak.
Kuşlar: Keklik, Çulluk, Sığırcık, Ardıç kuşları, Kartal, Şahin, Akbaba, Baykuş, ve diğer böcekçil kuşlar.
Su kuşları: 62 yerli, 43 kış göçmeni, 49 yaz göçmeni, 27 transit göçmen olmak üzere 181 kuş türü tespit edilmiştir.
Balıklar: Kadife, Sudak, Sazan, Tatlı su kefali balığı ve Kerevit bulunmaktadır.

FLORA :
Orman Ağaçları: Karaçam, sedir, toros göknarı, ardıç (kokar, boylu, katran, adi ) meşe (kasnak, pırnal, lübnan, saçlı, mazı), titrek kavak, dere boylarında; ıhlamur, çınar, söğüt gibi ağaçlar,
Alt flora olarak: Karamuk, laden, yabani gül, böğürtlen, boyacı sumağı, geven gibi çok yıllık bitkilerin yanında tam tespiti yapılmamakla birlikte 80’den fazla tıbbi ve aromatik otsu bitki türü mevcuttur. SDÜ tarafından yapılan tespite göre genel sahada tespit edilen 1200 taksondan 195’i endemiktir.80 ‘den fazla tıbbi ve aromatik bitki ve 35 ‘e yakın mantar çeşidi bulunmaktadır.

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR:

Beyşehir Gölü ve içinde bulunan adalar, göle bakan yamaçlardaki karaçam, ardıç ormanları, iç bölgelerde kalan karaçam, sedir, toros göknarı, titrek kavak, ardıç, meşelerden oluşan saf veya karışık ormanlar, dereboyu vejetasyonları, orta ve batı torosların 2987 m. yükseklikle zirvesini oluşturan Dedegül Dağı, bu dağın yamaçlarında 10 ay eksik olmayan kar örtüsü, yine bu dağın kuzey-doğusunda bulunan, keşfi yapılmamış ancak 15 Km. den fazla uzunluğu olduğu tahmin edilen Pınargözü Mağarası ve buradan çıkan Çaydere akarsuyu, Bu dağda bulunan Karagöl Gölü, adalarda bulunan Kudabadat Sarayı, Kız Kulesi ve Kilise adası belli başlı doğal ve kültürel kaynaklarıdır.

PINARGÖZÜ MAĞARASI:15 Km uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun mağarasıdır. Bulunduğu alan olarak mağaralar yönünden oldukça zengin olup, keşfedilmemiş birçok mağaranın bulunma olasılığı yörenin jeolojik açıdan zengin olduğunu göstermektedir. Mağaranın başlangıcı ve bitişi arasında 720 m. lik kot farkı bulunmaktadır. Mağaranın keşfi tam olarak bitirilememiştir. Diğer yandan Dedegöl dağında 1996 yılında keşfedilen Kuyukuyu mağarası 832 m. lik derinliği (1231 m. uzunlukta) derinliği ile dünyada en derin mağaralar içinde 125. ülkemizde ise 3. sırada bulunmaktadır.

ULAŞIM:

Yenişarbademli ilçesine Konya’dan 140 Km., Aksu-Eğirdir-Isparta güzergahından 110 Km. Isparta-Eğirdir-Şarkikaraağaç 120 Km. Konya-Şarkikaraağaç 150 Km.

ZİYARETÇİ PROFİLİ:

Kızıldağ’ ın kuzey yamaçları doğal saf sedir ormanları ile kaplıdır. Beyşehir Gölünden esen güney rüzgârları, Bebik Pınarı Vadisi ve yer tutan mevkilerinden geçerek sedir ormanlarına ulaşmakta, burada yoğunlaşan hava ormanın ürettiği oksijenle birleşerek serin, rutubetli ve bol oksijenli temiz bir hava akımı oluşturmaktadır. Bu sebeple, özellikle; astım hastaları tarafından tercih edilmektedir. Buna ilaveten çevre yerleşim yerlerinden günübirlik piknik maksatlı ziyaretçiler bulunmaktadır. Yenişarbademli ilçesinde bulunan Pınargözü mesireliğini de günübirlik ziyaretçilerin yanında Dedegül Dağına yürüyüş yapanların başlangıç noktası olarak kullanması sebebiylede özellikle yaz aylarının tatil günlerinde ziyaretçi akını olmaktadır. Beyşehir Gölünü amatör balıkçılar ziyaret etmektedir.Kaynak:https://www.isparta.gov.tr/kizildag-milli-parki

Göller Eğirdir Gölü
Gölcük Gölü
Kovada Gölü
Beyşehir Gölü
Burdur Gölü

Barajlar Uluborlu Barajı
Yalvaç Barajı
Sorgun Barajı
Karacaören Barajı
Sarıidris Barajı
Keçiborlu Barajı

Isparta İlçeleri

Gelendost : Gelendost ilçesi, Isparta il merkezinin kuzeyinde, Eğirdir Gölü’nün 10 km içerisinde kurulmuş 624 km2 yüz ölçümü olan bir yerleşmedir. Deniz seviyesinden 940 m yükseklikte olan ilçede Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçit teşkil eden bir iklim hakimdir. İlçede orman yok denecek kadar azdır. Bitki örtüsü olarak pırnal ve çalılıklar hakim durumdadır. Cumhuriyet döneminde 1930 yılında Afşar’ın yerine nahiye olmuştur. Daha sonrada 6.3.1954 tarih ve 6324 sayılı kanun ile de ilçe olmuştur. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 16.428’dir. Bu nüfusun 5.400’ü ilçe merkezinde, 11.028’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Gelendost, Isparta-Konya karayolu üzerindedir. Isparta’ya 81 km uzaklıktadır. İlçenin tüm kasaba ve köyleri ile ulaşım olanakları her mevsim vardır.

Atabey : Atabey ilçesi kuzeyden Senirkent ve Uluborlu, batıdan Gönen, güneyden merkez ilçe Isparta, doğudan da Eğirdir ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin kuzeyini ve batısını Barla Dağı engebelendirir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu Barla Dağı’nın güneyinde 1.000-1.500 metre yüksekliğinde platolar yer alır. Bu platolar yer yer zengin çayır otlarıyla kaplıdır. Güneyde Bozanönü Ovası’nın bir bölümü ilçe sınırları içinde kalmaktadır. Isparta Ovası’nın kuzeye doğru uzantısı olan bu ova, denizden 959 metre yükseklikte olup, Isparta ovasından Araptepe, Bozanönü, Erenler ve Çeşme tepeleriyle ayrılır. Ovanın dağlara doğru yükselen kesiminde yer yer meşe korulukları bulunmaktadır. İlçe iklim itibariyle Akdeniz ve kara iklimi arasında bir özellik göstermektedir. İlçede metrekareye ortalama yağış miktarı 330 kilogramdır. Cumhuriyet döneminde, 1926 yılında TBMM kararıyla, Atabey ismiyle anılmaya başlanan belde, 1953 yılında Bucak, 1.4.1960 tarihinde de ilçe statüsüne getirilmiştir. Atabey ilçesine bağlı olarak, İslamköy kasabası yanında 4 adet de köy yerleşmesi bulunmaktadır. Atabey ilçe merkezi Isparta’ya 22 km uzaklıkta olup, çoğunluğu çift yol olmak üzere asfalt yol ile bağlıdır. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 5.603’tür. Bu nüfusun 4.073’ü ilçe merkezinde, 1.530’ı belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 202 km2’dir.

Yalvaç : Yalvaç, Sultan Dağları’nın eteklerine yayılmıştır. İlçe, doğuda Akşehir, batıda Senirkent ve Afyon ilinin Çay ilçesi, kuzeyde Sultandağı, güneyde ise Ş.karaağaç ve Gelendost ilçeleri ile komşudur. Denizden ortalama yüksekliği 1.100 m’dir. En yüksek noktası ise, 2.531 metre ile Yalvaç-Çay sınırında bulunan Gelincik Ana tepesidir. Akköprü ve Sel Çayları iki önemli akarsuyudur. Yalvaç, Kumdanlı Hüyüklü ve Yağcılar ovaları ilçe sınırları içinde kalan başlıca düzlüklerdir. Hoyran Gölü ilçenin tek gölüdür. Yalvaç ilçesinin iklimi, Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında geçiş özelliği gösterir. En fazla yağış kış mevsiminde en az yağış ise yaz aylarında görülür. Yörede hakim rüzgar poyrazdır. Yörenin tipik bitki örtüsü ise, iklime bağlı olarak, stepotu topluluklarına benzeyen otluklar ile, Akdeniz Bölgesi’nin tipik bitki örtüsü makilere benzeyen çalılıklar, çam, ardıç ve meşeden oluşan ağaç topluluklarıdır. 1840 yılında kaza olarak Konya’ya bağlanmış, Cumhuriyet ile Isparta’ya bağlanan Yalvaç 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 50.272’dir. Bu nüfusun 20.583’ü ilçe merkezinde, 29.689’u belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.415 km2’dir.

Gönen : Gönen ilçesi Isparta ilinin kuzeyinde olup, doğusunda Atabey, kuzeyinde Uluborlu, güneybatısında Burdur ili, batısında Keçiborlu ilçesi ile komşudur. İlçe Isparta-Burdur karayoluna 5 km uzaklıktadır. İlçe kuzeyde Tınaz Dağı ve Yaylası, Kale Dağı, güneyde Söbü Dağı ile çevrilidir. 1948 yılından beri Belediye teşkilatı olan ve Isparta’ya bağlı bir kasaba durumunda bulunan Gönen, 20 Mayıs 1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3844 sayılı kanunla ilçe olmuştur. İlçenin kuruluşunda Güneykent Kasabası, Senirce, Koçtepe, Gölbaşı, İğdecik, Gümüşgün ve Kızılcık köyleri idari yönden ilçeye bağlanmıştır. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 8.125’dir. Bu nüfusun 3.982’si ilçe merkezinde, 4.143’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 356 km2’dir. İlçenin denizden yüksekliği 1.820 metredir. Isparta il merkezine 23 km uzaklıktadır.

Uluborlu : Uluborlu ilçesinin kuzeyinde Dinar, doğusunda Senirkent, güneyinde Atabey, Gönen ve batısında da Keçiborlu bulunmaktadır. Uluborlu önceleri Toros Dağları’nın uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteklerinde kurulmuş, 1950 yılından sonra da şimdiki bulunduğu Uluborlu Ovasına taşınmıştır. Uluborlu’nun güneyinde Kapı Dağı ve bunun uzantısı olan Yuvaçça Yaylası, batısında Şalgamlık Tepesi, kuzeyinde Kılıçlayan Dağlar bulunmaktadır. İlçenin doğusu açık olup Senirkent Ovasına uzanmaktadır. Uluborlu ilçesi, coğrafya olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen tam bir Akdeniz iklimi özelliklerini taşımamaktadır. Göller Bölgesi ikliminin karakteristik özelliklerinden olan, ilkbaharı kısa, sonbaharı ve kışı diğer mevsimlere göre biraz daha uzun olan bir iklim özelliği taşır. Yazları sıcak ve kurak, kış ayları ise soğuk ve yağışlıdır. Uluborlu daha sonra Osmanlı topraklarına katılmış ve Konya Sancağına bağlı bir kaza olarak varlığını sürdürmüştür. Uluborlu, Osmanlı dönemindeki kaza statüsünü Cumhuriyet döneminde de sürdürmüştür. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 7.282’dir. Bu nüfusun 6.128’i ilçe merkezinde, 1.154’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 322 km2’dir. Uluborlu ilçesinde bulunan başlıca kültür varlıkları, Apollonia Antik Kenti, Uluborlu Kalesi, Alaaddin Camii, Alemdar Camii (Bülbül Camii), Taş Medrese, Cirimbolu Su Kemeri’dir. Uluborlu, Isparta il merkezine 64 km uzaklıktadır. Uluborlu’da halkın başlıca gelir kaynağı, tarımdan gelmektedir. Özellikle Uluborlu Barajının yapılmasından sonra meyve üretimi modern yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır. Özellikle elma, kiraz, ayva, armut yetiştirilmektedir.

Merkez : Vilayet sisteminde, Isparta Livası adıyla, Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezidir. Isparta, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, 1923 yılında Vilayet olmuştur. Isparta merkez ilçeye bağlı 3 kasaba ve 22 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Isparta merkez ilçesinde, 40 adet de mahalle teşkilatı vardır. Bunlar: Bağlar, Bahçelievler, Çelebiler, Çünür, Davraz, Dere, Doğancı, Gülistan, Emre, Gazi Kemal, Gülcü, Gülevler, Halifesultan, Hisar, Hızırbey, İskender, İstiklal, Karaağaç, Keçeci, Kepeci, Kurtuluş, Kutlubey, Modernevler, Pirimehmet, Sanayi, Sermet, Sülübey, Turan, Yayla, Yedişehitler, Yenice, Anadolu, Ayazmana, Binbirevler, Fatih, Halıkent, Mehmet Tönge, Sidre, Vatan ve Zafer Mahalleleri’dir. Isparta merkez ilçenin 2013 nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 223.430’dır.Nüfusun 201.873’i ilçe merkezinde, 21.567’si belde ve köylerde ikamet etmektedir. Merkez ilçenin yüz ölçümü 558 km2’dir.

Keçiborlu : Keçiborlu ilçesi, güney doğusunda Isparta merkez ilçe, batısında Afyon ilinin Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçeleri, kuzeyinde Uluborlu ilçesi, güneyinde Burdur ili ve Burdur Gölü ile komşudur. İlçedeki dağlar Batı Toros Dağları’nın kuzey uzantılarıdır. En yüksek zirvesi 1.890 metre ile Akdağdır, Göktepe, Gözlektepe ilçeyi çevreler. Güney ve doğu tarafında bulunan Kılıç, Senir Gümüşgün düzlükleri ilçenin en önemli ovalarıdır. Keçiborlu ilçesi doğal bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Burdur Gölü’nün 22 kilometrelik kıyı şeridi Keçiborlu ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. İlçe kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yağışlar kış ve bahar aylarında yoğun olup, yıllık yağış metre kareye 615 milimetredir. Keçiborlu’da 1907 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 1948 yılında da ilçe statüsüne geçmiştir. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 14.556’dır.. Bu nüfusun 7.082’si ilçe merkezinde, 7.474’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 565 km2’dir. Keçiborlu Isparta il merkezine 39 km uzaklıktadır. Keçiborlu tüm yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Ankara-İstanbul-İzmir Demiryolu ve karayolu da ilçeden geçmektedir.

Yenişarbademli : Yenişarbademli, Beyşehir Gölü’nün batısında, Toros Dağları’nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşir. İlçe doğusunda, Beyşehir, batısında Aksu ve kuzeyinde Şarkikaraağaç ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin rakımı 1.150 metredir. İlçenin Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında, kara iklimine daha yakın bir iklimi vardır. İlçe arazisinin büyük bir bölümü ormanlıktır. Beyşehir Gölü’ne bakan büyük bir ovası da bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde bulunan Dedegöl Dağı Isparta’nın en yüksek dağıdır. 1810 yılında Konya Vilayetine bağlı bir kaza olmuştur. Ancak kentin 1868 yılında nahiye olduğu görülmektedir. Yenişarbademli 23.7.1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 2.463’tür. Bu nüfusun 2.130’u ilçe merkezinde, 333’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Pisidia Bölgesine dahil olan Yenişarbademli’deki kalıntılar Roma ve Bizans dönemlerindeki Gorgorum Antik Kenti olarak anılmaktadır. Tol Harabeleri ilçe hudutları içinde yer almaktadır. Yenişarbademli, Şarkikaraağaç üzerinden asfalt yol ile Isparta il merkezine 171 km uzaklıktadır. Yenişarbademli’ nin, başlıca gelir kaynağı, tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve balıkçılıktır.

Eğirdir : Kuzeyden Yalvaç ve Gelendost ilçeleri, doğudan Ş.Karaağaç ve Aksu ilçeleri, güneyden Sütçüler ilçesi, güneybatıdan Burdur ili, batıdan Isparta merkez ve Atabey ilçeleri ile kuzeybatıdan Senirkent ilçesi ile komşudur. İlçenin kuzey kesiminde oldukça büyük bir alanı kaplayan Eğirdir Gölü ile, göl alanını Isparta çöküntü alanından ayıran dağlar, ilçenin yüzey şekillerinin esasını oluşturur. Kuzeybatıda Barla Dağı, batıda Davraz Dağı, doğuda ise, bu kesimi kuzey-güney doğrultusunda kesen Dedegöl Dağı yer alır. Yörede, ovalar gittikçe genişleyerek Eğirdir Gölü’ne dökülen derelerin vadi tabanlarında toplanmıştır. Eğirdir ilçesinin genelde, toprakları III. jeolojik zamanda teşekkül etmiş, beyaz tebeşir kalkerden meydana gelmiştir. Arazi oldukça dağlık ve engebelidir. İlçede dağlar üzerinde önemli yaylalar bulunmaktadır. Genelde, ilçenin üzerinde bulunduğu plato, bayırları, dağları, dalgalı arazileri, gölleri ve birkaç dar alüviyal düzlüğü ihtiva eden parçalı bir görünümdedir. Eğirdir ilçesinin denizden yüksekliği ortalama 918 m’dir. İlçe iklim bakımından Akdeniz ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş alanında yer almaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 11.9 C, yağış ortalaması ise 705 milimetre dolaylarındadır. Kovada Gölü ilçe sınırları içindedir. yaptı. Tanzimattan sonra Konya Vilayeti Hamid Sancağı’na bağlı bir ilçe merkezi olmuş ve Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini korumuştur. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 33.494’tür. Bu nüfusun 17.486’sı ilçe merkezinde, 16.008’i belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.227 km2’dir.

Aksu : Aksu İlçesi, doğudan Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli, güneyden Sütçüler, batı ve kuzeyden de Eğirdir ilçeleri ile komşudur. Yaklaşık 1.200 metre rakımında bulunan ilçe, eski adı olan Anamas’ı, ilçe coğrafyasına hakim olan Anamas Dağı’ndan almaktadır. Anamas Dağı’nın yüksekliği 2.388 m’dir. Anamas Dağı’nın aşağı yamaçları, daha çok step bitkileri ile, kermez ve pırnal meşesi gibi ağaçlık ve çalılarla örtülüdür. Yukarı yamaçlarında ise çoğunlukla çam ağacı bulunmakla birlikte karışık ağaçlardan oluşan orman görünümü hakimdir. Aksu ilçesi, iklim bakımından İç Anadolu’nun karasal iklim özelliklerine sahiptir. Kışları uzun, yağışlı ve soğuk, yazları ise kısa ve ılımandır. İlçede metre kareye düşen yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 1.000 ila 1.200 kilogramdır. Aksu ilçesinin içinde bulunduğu Anamas Yöresinin, yörede yapılan kazılardan anlaşıldığına göre, ilk çağlardan beri iskana açık olduğu görülmektedir. Cumhuriyet döneminde, Eğirdir’e bağlı bir bucak olarak Yenice adı altında idari konumunu sürdüren Aksu, 26.8.1988 tarihide ilçe statüsüne kavuşmuştur. 2013adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 4.957’dir. Bu nüfusun 2.001’i ilçe merkezinde, 2.956’sı belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezinin Isparta merkezine uzaklığı, 62 km’dir.

Şarkikaraağaç : Şarkikaarağaç ilçesi güneyde Beyşehir, kuzeyde Yalvaç, Akşehir, Doğanhisar, batıda Gelendost ve Eğirdir, doğuda Hüyük, Kuzeybatıda ise Yenişarbademli ile çevrilidir. İlçenin etrafında, kuzey doğuda Sultan Dağları, batıda Anamas Dağları, güneyde Orta Toros, Karadağ ve Kızıldağ bulunmaktadır. İlçe, verimli bir ova üzerinde kurulmuştur. Beyşehir Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları içerisindedir. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında, ama kara iklimine daha yakın bir iklim yapısına sahiptir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Şarkikaraağaç tarihi Anadolu tarihinin bir parçasıdır. İlçeye, Karaağaç isminin verilmesi ise, bölgeye ilk yerleşmenin büyük bir karaağacın çevresinde olmasına bağlanmaktadır. Başka yerlere de ayn isim verildiğinden, karışmaması için, Şarki kelimesi eklenmiştir. Şarkikaraağaç, Yalvaç Karaağacı olarak Yalvaç’a bağlı bir nahiye iken 1863 yılında ilçe olmuştur. İlçe statüsü Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 26.597’dir. Bu nüfusun 9.997’si ilçe merkezinde, 16.600’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.232 km2’dir. İlçedeki başlıca kültür varlıkları: Anaboura Antik Kenti, Nudra ve Örenköy Höyüklerinden ayrı olarak 11 adet daha höyük, Cami-i Kebir’dir. Kızıldağ Milli Parkı ilçe hudutları içinde yer almaktadır. Şarkikaraağaç, Isparta il merkezine 120 km uzaklıktadır. Konya il merkezine ise 157 km uzaklıktadır. İlçenin köy ve kasabalarına rahatlıkla ulaşım olanakları vardır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca halıcılık da önemli bir gelir kaynağıdır.

Senirkent : Senirkent, Eğirdir Gölü’nün Hoyran Gölü adı verilen kuzey kısmının batısında bir vadide yer alır. İlçenin güneydoğusunda Eğirdir, güneyinde Atabey, batısında Uluborlu, kuzeybatısında Afyon iline bağlı Dinar, Şuhut, kuzeydoğusunda Afyon vardır. İlçe, iklim özelikleri bakımından, yazları sıcak ve kurak, kışları ise sert ve yağışlı bir durum göstermektedir. 1370 yılında kurulmuş olan Senirkent 1880’de Uluborlu’ya bağlı nahiye statüsüne getirilmiş ve belediye teşkilatı kurulmuştur. 16 Haziran 1952 tarihinde de ilçe hüviyetine kavuşmuştur. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 12.932’dir. Bu nüfusun 5.878’ü ilçe merkezinde, 7.054’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 600 km2’dir. Senirkent Isparta il merkezine 75 km uzaklıktadır.

Sütçüler : Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Konya iline bağlı Beyşehir, Seydişehir ilçeleri, batısında ve kuzeyinde Eğirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline bağlı Serik ve Manavgat ilçeleri, güneybatısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ve kuzeydoğusunda Şarkikaraağaç ilçesi ile komşudur. İlçenin denizden yüksekliği 250 ila 3.500 metre arasında değişmektedir. İlçenin, Batı Torosların, Güneybatı-kuzeydoğu ve güneydoğu doğrultusunda sıkışarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması, Sütçüler’e tamamen dağlık bir coğrafya yapısı kazandırmıştır. Bu nedenle Sütçülerde arazi çoğunlukla engebeli olup, düz arazi çok azdır, ilçede düzlükler genelde yayla görünümündedir. İlçe merkezi, çanak biçiminde dağlarla çevrili bir vadinin yamaç ve tabanında kurulmuştur. Bu yamaçlar bağ ve bahçelerle kaplıdır. İlçe sınırları içinden akan başlıca iki akarsu vardır. Bunlar, Köprü Su ve Aksu Deresi’dir. İlçede iki havza mevcut olup, buna bağlı olarak da iki tür iklim vardır. Birinci havzada Akdeniz iklimi hüküm sürer ve Akdeniz bitki örtüsü hakimdir. Bu havza Çandır, Sığırlık, Şeyhler ve Melikler köylerini içine almaktadır. Bu havzada, yabani zeytinler ve meneviş ağaçları doğal bitki örtüsüdür. İkinci havza, Köprüsu havzasıdır. Bu havza dağlık bir araziye ve karasal bir iklime sahiptir. Bitki örtüsü iğne yapraklılardan oluşur, az miktarda meşe ormanları da bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir’e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 11.635’tir. Bu nüfusun 2.590’ı ilçe merkezinde, 9.045’i belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.288 km2’dir. Sütçüler ilçesi Isparta il merkezine 102 km uzaklıktadır.

Isparta Ulaşımı

Demiryolu : Bozanönü’nden ayrılan 14 km’lik bir tek hatla Isparta il merkezi ülkenin demiryolu ağına bağlanmıştır. Isparta ili hudutları içindeki demiryolu hattının uzunluğu 88.7 km’dir. Yenileme çalışmaları dolasıyla Isparta’ya trenle ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Isparta Tren Garı İletişim Bilgileri: Tel : 0 (246) 218 13 01 Adres : İstasyon Cad. ISPARTA Koordinatlar (Enlem ve Boylam): 37°46’16″N 30°33’50″E Şehir merkezine çok yakın olan tren garından merkeze her yarım saatte bir şehiriçi otobüs seferi yapılmaktadır.

Karayolu : İlin diğer illerle karayolu bağlantıları Afyonkarahisar, Konya ve Antalya üzerinden olmaktadır. Isparta ilindeki bütün ilçe merkezlerine olan karayolu bağlantılarının tamamı asfalt olup, yılın her günü trafiğe açıktır. Isparta’daki toplam köy yolu ağı 2.047 km’dir. Isparta Merkezi’nin İlçelere Uzaklığı – Aksu : 60 km. – Atabey : 21 km. – Eğirdir : 34 km. – Gelendost : 79 km. – Gönen : 23 km. – Keçiborlu : 39 km. – Senirkent : 75 km. – Sütçüler : 100 km. – Şarkikaraağaç : 118 km. – Uluborlu : 64 km. – Yalvaç : 105 km. – Yenişarbademli : 169 km. Isparta Otogarı İletişim Bilgileri: Tel : 0 (246) 227 20 70 Adres : Bahçelievler Mah. 108 Cad. 3013 Sok. 32200 adresinde hizmet vermekte olup otogar önünden yakın olan şehir merkezine her yarım saatte bir şehiriçi otobüs seferi gerçekleşmektedir.

Havayolu : Isparta’ya 20 km uzaklıkta bulunan Süleyman Demirel Havalimanı’na yurt dışı ve yurt içinden uçaklar inebilmektedir. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (IATA: ISE, ICAO: LTFC) 1997 yılında hizmete girmiştir. Isparta, Burdur il merkezleri ile Keçiborlu, Dinar ilçe merkezlerinin ortasındadır. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı toplam 5400 m²`lik iç ve dış hat ortak kullanımlı 1.500.000 yolcu / yıl kapasiteli terminali mevcuttur. Türk Hava Yolları (THY) tarafından haftanın 7 günü Isparta S.D. Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı karşılıklı seferleri icra edilmektedir. Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe,Cuma, Cumartesi ve Pazar Günleri: İstanbul-Isparta İniş Saati 14:35 Isparta-İstanbul Kalkış Saati 15:20 DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Adres : Isparta Tel : 0246 559 20 08 / 559 20 30 Faks : 0246 559 20 11 E-mail : infosuleymandemirel@dhmi.gov.tr Ulaşım Hizmetleri Havalimanına, haftanın her günü karşılıklı olarak Isparta ve Burdur Belediyeleri taraflarından ücretsiz servisler düzenlenmektedir.(Bu hizmet sadece THY İstanbul uçuşları için geçerlidir.) Servislerin kalkış noktaları ve güzergahları şu şekildedir: Isparta – Havalimanı Belediye Önü 12:15 IYAŞ Otogar 12:20 Çünür Genpa 12:25 SDÜ 12:25 Cuma Günleri Belediye Önü 13:30 IYAŞ Otogar 13.35 Çünür Genpa 13.40 SDÜ 13.40 Haftanın Cuma hariç diğer günleri Havalimanı – Isparta 15:00 ÜCRETSİZ SERVİS Isparta İrtibat No: 0 533 925 68 86 Önemli Not: Servis saatleri tahmini saatlerdir. Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına yolcularımızın ilgili duraklara 15 dk. önceden gelmeleri rica olunur. Ayrıca taksi ve tur şirketlerinin servisleri aracılığıyla da ulaşım mümkündür.

Isparta Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Dulup Tepe : [Dağ] , 2.046 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gelendost Ovası : [Ova] , 45 km2′ lik alana sahiptir. Kaynakça : Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karakuş Dağları : [Dağ] , Isparta’nın – Afyonkarahisar sınırını oluşturur ve 1.995 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Köprü Suyu : [Çay] , Kaynağını Göl Dağları’nın orta kesimlerinden alır. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71024/dogal-degerler.html

Kovada Gölü : [Göl] , 810,5 Ha. alanı bulunan gölün 40 km2 yüzölçümü bulunmaktadır. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Gelincikana : [Dağ] , 2.610 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yalvaç Barajı : [Baraj Gölü] , Sücüllü çayı üzerine 1973 yılında kurulan baraj, 83 ha alana ve 8.00 hm3 hacme sahiptir. Kaynakça: https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Kirişli Dağı : [Dağ] , Yalvaç’ın batısında yükselen Kirişli Dağı, 1.890 metre yüksekliğe sahiptir.Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aksu Irmağı : [Nehir] , 1343 hm3/yıl değeriyle ilin debisi en yüksek iki akarsuyundan biridir. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71024/dogal-degerler.html

Uluborlu Barajı : [Baraj Gölü] , Pupa Çayı üzerinde 1984 yılında hizmete giren baraj 110 ha alan ve 21.400 hm3 toplam hacmi vardır. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Eğirdir Gölü : [Göl] , 517 km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin 4. büyük gölüdür. Maksimum derinlik16.5 m’dir.Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Atabey Ovası : [Ova] , 210 km2 alana sahip elips biçimli bir ovadır. Ortalama yüksekliği 950 m’dir. Kaynakça : Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Senirkent Ovası : [Ova] , Batıdan doğuya doğru yaklaşık 30 km’dir.Kaynakça : Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müd.

Beyşehir Gölü : [Göl] , 656 km2 alanı ile Türkiye’nin üçüncü büyük gölüdür. Kaynakça: https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Davraz Dağı : [Dağ] , Yükselti: 2.635 metredir. İl ve tek kış sporları merkezi vardır. Kaynakça : https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70975/davraz-dagi-karliyayla-kis-sporlari-turizm-merkezi.html

Dedegöl Dağı : [Dağ] , 2.998 metre yükseltili Dedegöl Dağı, Isparta’nın da en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sorgun Barajı : [Baraj Gölü] , 13,80 m3 hacim ve 91 ha alana sahip olan baraj, Sorgun Deresi üzerinde kurulmuştur. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Kömürcü Tepe : [Dağ] , 2.169 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Anamas Dağı (Namazgah Tepe) : [Dağ] , 2.347 metre yüksekliğe sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Asıl Isparta Ovası : [Ova] , Deniz seviyesinden ortalama 1.000 m yüksekliğe ve yaklaşık 100 km2 alana sahiptir. Kaynakça : Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karacaören Barajı : [Baraj Gölü] , Aksu ırmağı üzerinde 1989 yılında 1.234 hm3 hacmi ve 4.550 ha toplam alana sahiptir. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Barla Dağı (Gelincikdağı Tepesi) : [Dağ] , 2.798 metre yükseltiye sahiptir.Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gölcük Gölü : [Göl] , Deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 m en derin yeri 32 m ve 1,5 km2 alana sahiptir. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

İkiz Tepe : [Dağ] , Köprü Suyu’nun kaynak alanında bulunan İkiz Tepe 2.151 metre yükseltiye sahiptir.Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Yalvaç Deresi : [Çay] , Yaklaşık uzunluğu 60 km kadardır. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71024/dogal-degerler.html

Kapı Dağı : [Dağ] , 2.447 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kumdanlı Ovası : [Ova] , Eğirdir Gölü’nün kuzeyinde ortalama 930 m yükseklikte ve yaklaşık 50 km2’lik alana sahiptir. Kaynakça : Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müd

Kara Göl : [Göl] , Dedegöl Dağları’nın 2335 m yükseltisinde 2.500 m2 alana sahiptir. Kaynakça:https://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70986/goller.html

Akpınar Dağı : [Dağ] , Akpınar Dağı 2.228 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Akdağ : [Dağ] , Dağın 2.420 metre yüksekliğindeki zirvesi, Burdur il sınırları içinde kalmaktadır. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kocabulduk Tepe : [Dağ] , Kocabulduk Tepesi 2.337 metre yükseltiye sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çiçek Dağı (Büyükçesan Tepe) : [Dağ] , 2.390 metre yüksekliğe sahiptir. Kaynakça:Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü