İskan Nasıl Alınır ?

Bir arsa üzerinde inşa edilen yapının inşaat çalışmaları bittikten sonra binanın kullanılabilmesi için iskan izninin alınmış olması gerekiyor. Bu iskan izni, inşaatın ruhsatına uygun bir şekilde yapıldığını ve yapının yasal olarak bittiğini gösteriyor.

İskan Nasıl Alınır ? 

Binanın iskanı, ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından veriliyor. Bunun için ilk olarak müteahhitin belediyeye gerekli belgelerle başvuruda bulunması gerekiyor.

İskan Ruhsatı İçin İstenen Belgeler Neler ?

  • Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,

  • Tapu kaydı bilgileri,

  •  Vergi Dairesi’nden İlişki Kesme Belgesi,

  • Dış Kanal Belgesi (İZSU),

  • Telekom Olur Yazısı,

  • Proje Müellifleri Raporu,

  • Yapı Denetim Kuruluşu’nun Raporu,

  • Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),

  • Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

  • SSK’dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.

Bu belgelerin temin edilip, belediyeye başvurulması ile gereken incelemeler yapılır. Binanın bölge imarına ve tasdiklenen projesine uygun olarak yapılması halinde bina iskanı verilir.

İskan Harcı 2020

1.1  Konut- Rezidans 1000 metrekare Kadar metrekare 3.66 TL
1.2  Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 3.96 TL
1.3  Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 4.1 TL
1.4  Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 4.54 TL
1.5  Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 5.13 TL
1.6  Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekare kadar metrekare 5.42 TL
1.7  Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 metrekare 5.71 TL
1.8  Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 metrekare 6.89 TL
1.9  Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 metrekare 8.06 TL
1.10  Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri metrekare 9.67 TL
1.11  Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.78 TL
1.12  Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.78 TL
1.13  Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.88 TL
1.14  Tarım Yapıları metrekare 0.37 TL2019

İskan almayan müteahhite ne yapılabilir ?

Mal sahipleri iskan almayan müteahhite karşı Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açabiliyor.  Ayıplı konutta zamanaşımı süresi 5 sene oluyor. Ancak, satılan konutun ayıbı tüketiciden, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı işlemiyor.

İskansız ev satılır mı ? 

İskansız evlerin satış işlemi yapılabiliyor. Ancak, iskan ruhsatı bulunmayan kat irtifak tapulu binalardan konut satın alanlar, imar mevzuatı gereği bir kısım kamu hizmetlerinden yararlanamama ( doğalgaz, elektrik-su aboneliği vb..) gibi yoksunluklar yaşayabiliyor. Aynı zamanda tapularının arsa sahibi lehine iptali veya tapuya kavuşamama riski yaşayabiliyor.

İskan başvurusu müracaat formu dilekçesi örneği indirmek için buraya tıklayınız..