Dünyada Kaç Kıta Var ? Kıtaların Nüfusu ?

Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarıdır.. Kıta’yı tanımlayan tek bir standart yoktur ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler. Genelde, bir kıta geniş alanlı olmalı, sualtında olmayan topraklardan meydana gelmeli ve önemli jeolojik sınırları olmalıdır. Bazıları en fazla dört ya da altı kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda yedi kıta sayılır. Ama genelde yedi kıta olarak bilinir. Bazıları Afrika, Avrupa ve Asya’nın birleştiği yeri Avrasya kıtası olarak görür, ancak burası sanıldığı gibi ayrı bir kıta değil sadece o bölgenin takma adıdır.

Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarıdır. Kıta’yı tanımlayan tek bir standart yoktur ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler. Genelde, bir kıta geniş alanlı olmalı, sualtında olmayan topraklardan meydana gelmeli ve önemli jeolojik sınırları olmalıdır. Bazıları en fazla dört ya da altı kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda yedi kıta sayılır. Ama genelde yedi kıta olarak bilinir. Bazıları Afrika, Avrupa ve Asya’nın birleştiği yeri Avrasya kıtası olarak görür, ancak burası sanıldığı gibi ayrı bir kıta değil sadece o bölgenin takma adıdır.

Kıtaların Özellikleri

Kıtalar dünyanın -yaklaşık- %29‘unu oluştururlar.
Dünyada 7 kıta bulunmaktadır.
En büyük kıta Asya Kıtası, en küçük kıta Avustralya Kıtası‘dır.
Yeryüzünü oluşturan dağlar, tepeler, ovalar gibi yeryüzü şekilleri kıtalarda bulunur.
İnsanlar kıtalar üzerinde yaşarlar.
Kıtalar birbirlerinden boğazlar ve okyanuslarla ayrılırlar.
Dünya’da Kaç Kıta Var? En Küçük ve En Büyük Kıta Hangisidir? (Kıtalar Büyükten Küçüğe)

Asya Kıtası
Afrika Kıtası
Kuzey Amerika Kıtası
Güney Amerika Kıtası
Avrupa Kıtası
Antarktika Kıtası
Avustralya (Okyanusya) Kıtası

Nüfusa Göre En Büyük Kıtalar

Asya Kıtası – 4,055,000,000 (4 milyardan fazla)
Afrika Kıtası – 1,108.500.000 (1 milyardan fazla)
Avrupa Kıtası – 729.871.042 (Rusya’da dahil)
Kuzey Amerika Kıtası – 522.807.432
Güney Amerika Kıtası – 379,919,602
Avustralya Kıtası – 20.434.176
Antartika Kıtası – Yaz aylarında 4000’e kadar araştırmacı ve personel, kışın yaklaşık 1000 kişi var.