Artık Trafikte Yeni Dönem Başladı !

Artık Trafikte yeni dönem başladı !

Son dönemde EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) Radarlar görevli memurlarca’da önlemler alınsa’da bazı magandalar trafik kurallarına pek uydukları söylenemez.Artık makas atan,aşırı hız yapan ve trafik kurallarına uymayan herkes Fahri Trafik Müfettişliğince sivil olarak trafikte cezalandırılacaklar…

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.5.1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğin’de değişiklikler yapılmıştır.
Resmi Gazete No: 30934 Resmi Gazete . Tarihi: 31.10.2019 İçişleri Bakanlığından: FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK …

İçişleri Bakanlığından:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 –1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;

a) T.C. Kimlik numarasını,

b) Adres bilgilerini,

c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,

ç) Sürücü belgesi bilgilerini,

d) Öğrenim durumu bilgilerini

içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.