Ankara Hakkında Genel Bilgiler?

Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur.
1355 kilometre uzunluğu ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824 kilometre ile Türkiye’deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri’nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. İlin güneyinde ise 1300 km² ile ülkenin en büyük ikinci gölü, %32,4 tuz oranıyla da dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölüvardır. Ayrıca Tuz Gölü’nün de içinde bulunduğu havza, Türkiye’nin en büyük kapalı havzasıdır.

Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün yaklaşık %50’sini tarım alanları, %28’ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12’sini çayır ve meralar, %10’unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m. yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²’lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²’lik yüzölçümü ile Tuz Gölü’nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km’lik uzunluğu ile Sakarya Nehri’nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83.8 km²’lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Ankara ili çevresinin, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu bu bölgede bulunan paleolitik çağa ait olan kalıntılardan anlamak mümkündür. Ankara’nın M.Ö.XX-VII. yüzyıllar arasında Anadolu’nun geniş bir bölgesini yönetiminde bulunduran Hitit Uygarlığı tarafından kurulmuş olması da mantığa yatmaktadır.

Önceleri ovalarda höyüklere yerleşmiş insanlar şu an ki Ankara kalesinin bulunduğu yerdeki düzleştirilmiş kaya blokların üzerine oturdukları kerpiç duvarlarla şehirlerini kurmuşlardır. Tarihe baktığımızda Ankara adının değişerek bu gününe geldiği görülmektedir. Ankara adının nereden geldiği konusunda çeşitli söylentiler mevcuttur. Örneğin Hititlerde Ankula ve Ankuva gibi şehir adları olduğuna göre, Halep, Malatya ve Maraş’ın eski Hitit adlarını devam ettirmeleri gibi Ankara’nın da anılan adlarından veya benzerlerinden türetilmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bu kapsamda Ankara’nın adının bir takım halk türetmelerine bağlamaya gerek kalmamaktadır. Türetmeler arasında Anker (gemi çapası; Frigya Kralı Gordios’un oğlu Kral Midas’ın toprak içinde bir çapa bulduğu yerde tapınak ve kent kurma efsanesi gibi); Ankos (Frigya dilinin türediği varsayılmış olan Sanskritçede karşılık, engebeli anlamında), Engür (Fars, “üzüm” den, Müslümanlarca türetilmiş ad); Aghuridha (Yunaca “koruk”), adı da hatırlanabilir. Ancak Ankara’nın adı ilk çağdan günümüze kadar neredeyse hiçbir değişikliğe uğramamış gibidir. Ankyra, Angora, Engürü ve şimdiki adı olan Ankara tarih devirleri boyunca sürekli bir kale-şehir konumunda olmuştur.

Türkiye topraklarının yaklaşık olarak % 3’ünü kaplayan Ankara’nın yüz ölçümü 30,715 km²’dir. Nüfusu 1920’lerde 25,000 dolaylarında olan kent bugün Türkiye nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadır ve 1990 yılı sayımına göre 3 236 626 kişi olan nüfus, 2000’li yıllarda 4 milyona ulaşmıştır. Ankara, doğuda Kırşehir ve Kırıkkale; batıda Eskişehir; kuzeyde Çankırı; kuzeybatıda Bolu ve güneyde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir. Orta Anadolu’nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgedir. Bu bölgede orman alanları ile step ve bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür. Akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve kavak ağaçları step içerisinde yer alır. Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen münferit dağlar kuzeydeki dağlık sahada ise yağışlardaki artış yüzünden orman örtüsü kendini belli etmeye başlar. Güneyde İç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir. Kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçmektedir.

Ankara Ulaşımı

Demiryolu : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı Gar-ANKARA Tel: 444 82 33 Santral : (0.312) 309 05 15 Yüksek Hızlı Tren Hizmetleri Tren 6 vagondan oluşmaktadır. Saatte 250 km hız yapabilen trende klima, video, müzik sistemi, engelliler için donanım, kapalı devre ve görüntü kayıt sistemi ile vakumlu tuvaletler yer almaktadır. Bir defada 419 yolcu taşıyabilmektedir. Şu anda sadece Eskişehir- Ankara, Konya – Ankara arasında seferler yapmaktadır.

Havayolu : İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa’dan Türkiye’nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’nun çeşitli şehirlerine uçmak mümkündür. Havalimanını kent merkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Esenboğa Havalimanı şehir merkezine 35 dakikalık uzaklıktadir. Havayolu ile kente ulaşmanın bir başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil uçuşlara kapalı olsa da, gerektiğinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Akıncı, Etimesgut ve Güvercinlik hava alanları, askerî amaçlarla kullanılmaktadır. Esenboğa Havalimanı Satış Bürosu Santral Tel: 590 40 00 /75 25–75 02 Ulaşım: Havaş K.Karabekir Cad.19 Mayıs Stadı, B. Kapısı Tel No: 310 35 55 Esenboğa Havalimanına Belediye Otobüsü Hizmetleri: Otobüs No: 442 Durakları: Havaalanı, Ülker Kavşağı, Pursaklar, Hasköy Dörtyol Kavşağı, Hasköy Yüncüler Durağı, Ulus, Bakanlıklar, İnönü Bulv. Ulaştırma Bakanlığı)

Karayolu : Karayolu ulaşımı şehrin Sögütözü mevkiinde yer alan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile sağlanmaktadır. Adresi: Sögütözü Mevkii-Ankara Tel No: 224 10 00 Başkenti çevreleyen O-20 çevre yolu, şehirlerarası trafiğin şehir trafiğini aksatmadan geçmesini sağlar. O-20 başka otoyollara bağlanarak başkentin ülkenin diğer kentlerine ulaşımını sağlar. Bunlardan O4 otoyolu (Avrupa E-yolları sistemine göre E89), başkenti İstanbul’a bağlar(Ankara_İstanbul arası 424 km dir.), O20 (E90) ise başkenti Adana’ya bağlar. İl içindeki diğer devlet yollarının hemen hepsi Ankara şehrine bağlıdır. Ankara şehrini diğer büyük şehirlere bağlayan karayolları arasında D200 (E90) (Bursa – Eskişehir – Ankara), D750 (E90) (Ankara – Aksaray – Adana), D200 (E88) (Ankara – Elmadağ), O-4 (E89) (Zonguldak – Aksaray – Ankara – Kızılcahamam – Gerede), D200 (E88) (Eskişehir – Sivrihisar – Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas) bulunur. İl içindeki diğer devlet yolları ise D750 (Tarsus- Pozantı – Aksaray – Ankara – Kazan – Gerede), D765 (Çankırı – Kalecik – Kırıkkale), D260 (Polatlı – Haymana – Bala), D140 (Beypazarı – Nallıhan), D695 (Polatlı – Akşehir).

Ekonomik Yapı

Ekonomik durum Cumhuriyetten önceki Ankara, Ankara Kalesi ve çevresinde kurulmuş 30.000 nüfuslu bir kent idi. İlin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktan ibaret olduğu için tarımsal ve hayvansal malların alım satımı ile sınırlı bir ticaret söz konusu idi. Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Ankara’da bu durgun dönem sona ermeye başlamıştır. Modern bir başkentin sağlaması gereken hizmetler için zorunlu olan alt ve üst yapı hizmetleri ticari hayatı canlandırmıştır. Bunun yanı sıra inşaat malzemelerini karşılamaya yönelik küçük imalathaneler kurulmuştur. M.K.E. , Etibank gibi kamu sanayi kuruluşlarının ve bunlara bağlı fabrikaların Ankara’da kurulmuş olması, bu fabrikalara yan sanayi olarak çalışan küçük boyutlu özel işletmelerin kurulmasını teşvik etmiştir. Bu tür gelişmeler, diğer yerleşim merkezlerinden Ankara’ya iç göçü başlatmıştır. Böylece; Ankara’da sanayileşme ve artan nüfus birbirinin hem sebebi hem de sonucu olmuştur. Bugün Ankara ülke genelindeki illerin ekonomik faaliyet konularındaki ağırlığı yönüyle sanayi ağırlıklı iller arasında yer almaktadır. Ankara’da sürdürülen üretim faaliyetleri incelendiğinde; ağaç işleri dalında Türkiye genelinde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bu üretim dalında faaliyette bulunan keresteciler, mobilyacılar, lakeciler ve döşemeciler Ankara’nın Siteler semtinde 13.000’den fazla işyerinde üretim yapmaktadırlar. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925 yılında kurulan bira fabrikası, 1926 yılında kurulan çimento fabrikası ve Elmadağ ilçesinde kurulan barut fabrikası gibi az sayıda sanayi kuruluşu varken, yakın yıllarda sanayi kuruluşlarının sayısı hızla artmış ve çeşitlilik kazanmıştır. Artık Ankara il sınırları içinde makarna, un, bitkisel yağ, süt ürünleri, şeker, şarap, bira gibi besin sanayine ait kuruluşların yanı sıra çimento, traktör, tarım aleti ve makineleri, motor, boya, tuğla, kiremit ve orman ürünleri, mobilya, madeni eşya, dokuma üreten sanayi kuruluşları da görülmeye başlamıştır. Savunma sanayi ile ilgili en önemli yatırımlar da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi projesinin yapımcısı olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) 1984 yılında Türk-Amerikan işbirliği ile kurulmuştur. Türkiye’de modern bir havacılık ve uzay sanayi kurulması, işletilmesi ve devamı için gerekli teknolojileri geliştirmek, F–16 uçağını ortaklaşa üretmek ve bu uçağın Türk Hava Kurumları için yenilenmesini sağlamak bu kuruluşun görevleri arasında yer alır. Ankara’da sürdürülmekte olan bazı üretim faaliyetleri, konuları itibariyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahiptir. Örneğin, rulman ile seri halde dişli üretimi, sadece Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında ilaç ham maddesi olarak kullanılan morfi n ile dializ makinesi üretimleri de yine sadece Ankara’da gerçekleştirilen üretim faaliyetleridir. Başkent olması nedeniyle Ankara’ya sık sık yabancı heyetler gelmekte ve yapılan karşılıklı temaslar sonucu dış ticarette önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Eğitim konusunda daha geniş imkanlara sahip olması da işgücünün mesleki hareketliliği artıran bir özellik sergiler.

Bitki Örtüsü

Gölbaşı Sevgi Çiçeği Bitkinin cins ismi Hipokrat tarafından ortaya atılan ve mitolojik bir yaratık olan Centaur’dan kaynaklanır. Bitki yapısı ile bu yaratık arasında kurulan bir benzerlik sonucu bu bitkiye Linnaeus tarafından “Centaurea” adı verilmiştir. Halk arasında Kırmızı Peygamber Çiçeği, Yanardöner ve Gelin Düğmesi adlarıyla anılan bitki, kırmızı, mor ve pembe renklerde açar. Söylentiye göre, birbirini çok seven ama kavuşmaları mümkün olmayan iki gencin durumuna içlenen Gölbaşı Sevgi Çiçeği her ilkbaharda açarak değişik renkteki çiçekleriyle bize bu aşkı anlatır. Bölgeye özgü bir bitki olup, daha çok Mogan gölünün doğu yakasında yetişir. Çiçekçilerin aşırı toplanması, yetiştiği bölgelerde tarım yapılması ve bu yüzden bitki öldürücü ilaçlara maruz kalması, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve inşaat faaliyetleri bu türü tehdit eden etkenlerdir.   ANKARA ARMUDU Üstün meyve kalitesi ve uzun süre depolanabilmesi nedeniyle çok eski zamanlardan beri armut üreticilerinin dikkatini çeken yerli, standart, kışlık çeşitlerimizden birisidir. Armudun gen merkezlerinden biri olan ülkemizde, Ankara armudunun dışında yazlık, kışlık, standart ya da yöresel 600 üzerinde çeşiti bulunur. Hem ağaç miktarı hem de üretim bakımından ön sıralarda bulunan Ankara, Bursa ilinden sonra ülkemizin en büyük armut üreticisi konumundadır. Bir ılıman iklim bitkisi olan armut ülkemizin bütün tarım bölgelerinde yetiştirilir. İlin bütün ilçelerinde armut tarımı yapılmasına karşın toplam ağaç varlığı ve üretimin büyük kısmını karşılaması yönünden Çubuk, Kızılcahamam, Nallıhan, Kalecik, Güdül, Ayaş ve Kazan bu meyve türünün yetiştirildiği temel ilçelerdir. Bu ilçelerden Çubuk toplam üretimin yaklaşık 1/3 kadarını karşılar. Ankara ilinde yetiştirilen başlıca armut çeşidi Ankara Armudu’dur. En fazla üretildiği bölge, içinde Ankara ilinin yer aldığı orta Kuzey tarım bölgesidir. Bölgenin armut üretiminin yarısını bu çeşit oluşturur. Kaynağını büyük olasılıkla Ankara ili olduğu öne sürülen Ankara armudu meyvecilik yönünden kısmen olumsuz çevre koşullarına sahip olan Orta Anadolu Bölgesi’ne iyi uyum göstermektedir. ANKARA ÇİĞDEMİ Latince adı “Crocus” olan çiğdem değişik renklere sahiptir. Sadece sarı değil, mor, efl atun ve beyaz renkli olanları da vardır. Toprağın altında uykuya dalan soğanı karların erimesiyle birlikte Şubat-Nisan ayları arasında çiçek açar. Çiğdem, bu toprakların binlerce yıllık tarihinde, bu topraklarda var olan uygarlıkların kültüründe de yer almıştır. Anadolu toprağında ilk kez merkezi bir devlet kuran Hitit uygarlığının dilinde çiğdemin adı An. Tah. Sum olarak geçer. Çiçek açtığı ilk günlerde aynı adla anılan bahar bayramı kutlanır, Bereket tanrısı Telepinu’nun geri dönüşü de bu şenliklerle kutlanırmış. Antik Mısır uygarlığına ait yaklaşık 5.000 yıllık papiruslerde bu çiçeğin adı şifalı bitkiler arasında da geçmektedir. KALECİK KARASI Ankara’ya özgü başka bir meyve bitkisi de “Kalecik Karası” adıyla bilinen üzüm türüdür. Kalecik Karası, Kızılırmak vadisinin Ankara ili Kalecik ilçesi sınırları içinde yetiştirilen, yöresel koşullarda gösterdiği performansı ile ülkemizin önemli bir kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bitki dikildikten sonra 3 yıl içinde üzüm vermeye başlar. 1 dekar alandan yaklaşık 1 ton ürün alınır, 1 kg üzümden ise 1 şişe şarap yapılabilir. İlçe topraklarının büyük bölümü kahverengi veya kırmızı- kahverengi topraklardan oluşur. Kalecik Karası’nın kendine özgü bileşimi bol miktarda kalsiyum içeren bu toprak türünden kaynaklanır. Bu topraklar kendine göre iklimsel özellik gsteren bölgelerden oluşur. İlçeyi boydan boya geçen Kızılırmak nehrinin oluşturduğu özel mikro-klima, bu toprak özellikleri ile birleşerek Kalecik Karası’nın ülkenin en önemli kırmızı şaraplık üzümü özelliği kazanmasına neden olur. Başka coğrafi alanlara taşınan üzüm fidesi Kalecik Karası bitkisi olma özelliğini kaybetmektedir. Bir başka deyişle, Kalecik Karası kırmızı şarabı sadece Kalecik ilçesinde yetiştirilen üzümlerden elde edilebilir.

Ankara Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Çile Dağı : [Dağ] ,

Çubuk I : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 0,94 km2 Çubuk Çayı üzerinde içme, kullanma, sanayi suyu ve taşkın kontrolü sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

İdris Dağı : [Dağ] ,

Abdüsselam Dağı : [Dağ] ,

Sarıyar : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 5 km2 Barajın arkasında yer alan suni göl balıkçılık ve su sporları için elverişlidir. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Kurumcu Dağı : [Dağ] , Yükselti: 1738 m Ankara iline 76 km, Kızılcahamam ilçesine 30 km uzaklıktadır. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Müre Dağı : [Dağ] ,

Eymir Gölü : [Göl] , Uzunluk : 6 km Genişlik : 250–300 m Set gölüdür. Dar ve kıvrımlıdır. Suyu tatlı ve balığı boldur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Kesikköprü : [Baraj Gölü] , Göl alanı: 6.50 km2 Kızılırmak nehri üzerinde inşa edilmiştir. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Elmadağ (Elma Dede Tepesi) : [Dağ] ,

Çubuk II : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 1.20 km2 Çubuk Çayı üzerinde, şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bir barajdır. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Kurtboğazı : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 5 km2 Ova Çayı’nın bir kolu olan Kurtboğazı Deresi üzerinde kurulmuştur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Karyağdı-Aydos-Memlik Dağları : [Dağ] ,

Asartepe : [Baraj Gölü] , Göl alanı : 1.77 km2 Sulama alanı: 2.260 h Güdül ilçesi yakınlarında akan İlhan Deresi üzerinde kurulmuştur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Mogan Gölü : [Göl] , Uzunluk: 5 km Genişlik: 1 km Derinlik: 4 m Su sporlarına uygundur. Gölde sazan, kefal ve sardalye balıkları üretilir. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Aydos Dağı : [Dağ] , Yükseklik: 1.879 m Ankara il merkezine 35 km uzaklıktadır. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Hızır Dağı : [Dağ] , Yükseklik: 1.688 m Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Bayındır : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 0.71 km2 Ankara’nın 12 km güneydoğusunda, Bayındır Deresi üzerinde kurulmuştur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Ankara Çayı Elmadağ – Sakarya arası(Çubuk – Hatip – İncesu : [Çay] , Ankara’nın içinden geçen bir akarsudur. Sakarya Nehri havzası içinde yer almaktadır. Sakarya Irmağı’na dökülmektedir. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Teke Dağı ( Hüseyin Gazi Tepesi ) : [Dağ] , Yükseklik: 1.415 m İlin güneydoğu yönünde bulunur. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Duatepe : [Dağ] , Yükseltisi: 1.092 m. Polatlı sınırlarını içerisinde yer almaktadır. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Tuz Gölü : [Göl] , Yüzölçümü : 1500 km2 Ortalama Derinlik : 50–70 cm Tuz Oranı : % 32 Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Kavak Dağı : [Dağ] , Yükseklik: 1.801 m Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Çamlıdere : [Baraj Gölü] , Göl Alanı: 32 km2 Çamlıdere ilçesinden akan Bayındır Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Karagöl : [Göl] , Çevresi: 475 m Uzunluk: 170 m En : 40 m Işık Dağı eteklerinde uzamış elips biçimli sığ heyelan gölüdür. Kaynakça: Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2014) Ankara Rehberi

Ankara İlçeleri

AKYURT : Nüfusu: 27.201 kişi Yüzölçümü: 372 km2 Rakım: 960 m Şehir merkezine uzaklığı: 33 km

SİNCAN : Nüfusu : 479.454 kişi Yüzölçümü : 874 km2 Rakımı : 855 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 27 km

ETİMESGUT : Nüfusu : 289.601 kişi Yüzölçümü : 510 km2 Rakımı : 894 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 20 km

PURSAKLAR : Nüfusu: 119.593 kişi Yüzölçümü : 157 km2 Rakımı : 1.700 m İl Merkezine Uzaklığı : 14 km

ÇUBUK : Nüfusu : 80.123 kişi Yüzölçümü: 1.248 km2 Rakım : 1.100 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 39 km

BALA : Nüfusu : 19.426 kişi Yüzölçümü : 2.372 km2 Rakımı : 1.350 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 69 km

AYAŞ : Nüfusu : 21.239 kişi Yüzölçümü : 1.158 km2 Rakımı : 1.500 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 58 km

ÇANKAYA : Nüfusu : 832.075 kişi Yüzölçümü : 1.157 km2 Rakımı : 870 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 3 km

KALECİK : Nüfusu : 13.969 kişi Yüzölçümü : 1.318 km2 Rakımı : 725 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 71 km

ÇAMLIDERE : Nüfusu : 9.329 kişi Yüzölçümü : 650 km2 Rakımı : 1.175 m İlçe Merkezine Uzaklığı : 108 km

GÜDÜL : Nüfusu : 8.891 kişi Yüzölçümü : 419 km2 Rakımı : 720 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 89 km

GÖLBAŞI : Nüfusu : 62.602 kişi Yüzölçümü : 1.810 km2 Rakım : 974 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 20 km

POLATLI : Nüfusu : 116.400 kişi Yüzölçümü : 3.100 km2 Rakım : 850 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 78 km

MAMAK : Nüfusu : 559.597 kişi Yüzölçümü : 308 km2 Rakımı : 899 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 3,5 km

KAZAN : Nüfusu : 43.308 kişi Yüzölçümü : 611 km2 Rakımı : 780 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 45 km

KEÇİÖREN : Nüfusu : 848.000 kişi Yüzölçümü : 759 km2 Rakımı : 850 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 3 km

ALTINDAĞ : Nüfusu : 363.744 kişi Yüzölçümü : 573 km2 Rakımı : 850 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 1 km

ŞEREFLİKOÇHİSAR : Nüfusu : 35. 042 kişi Yüzölçümü : 1.520 km2 Rakımı : 975 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 148 km

KIZILCAHAMAM : Nüfusu : 33.623 kişi Yüzölçümü : 1.785 km2 Rakımı : 975 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 83 km

NALLIHAN : Nüfusu : 30.299 kişi Yüzölçümü : 1.967 km2 Rakımı : 625 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 160 km

ELMADAĞ : Nüfusu : 43.374 kişi Yüzölçümü : 573 km2 Rakımı : 990 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 41 km

BEYPAZARI : Nüfusu : 46. 738 kişi Yüzölçümü : 1.868 km2 Rakımı : 675 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 99 km

YENİMAHALLE : Nüfusu : 614.778 kişi Yüzölçümü: 295 km2 Rakımı : 894 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 5 km

HAYMANA : Nüfusu : 31.058 kişi Yüzölçümü : 2.367 km2 Rakımı : 1.259 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 73 km

EVREN : Nüfusu : 6.167 kişi Yüzölçümü : 218 km2 Rakımı : 900 m Şehir Merkezine Uzaklığı : 178 km